Overledene laatste eer bewijzen met persoonlijk gedicht

09-12-2021 Nieuws Redactie

Vanaf 1 januari 2022 zal er ook in Schiedam een Dichter van Dienst zijn; foto: stock


SCHIEDAM - In navolging van steden als Gouda, Amsterdam en Utrecht, kent Schiedam vanaf 2022 ook ‘de Dichter van Dienst’. Een initiatief dat in 2002 door F. Starik werd gestart in onze hoofdstad: een dichter die tijdens een ‘uitvaart van gemeentewege’ de overledene begeleidt met een persoonlijk gedicht.

Afgelopen jaar kende Schiedam twaalf van dit soort eenzame uitvaarten. Vaak gaat het om mensen die vereenzaamd zijn en/of waarbij nabestaanden niet de financiële mogelijkheid hebben een uitvaart te regelen.

“Hoe je met je doden omgaat, zegt veel over waar je staat als beschaving," zegt de Schiedamse stadsdichter Yvette Neuschwanger die in haar stad het initiatief nam. “Ieder mens verdient een waardig afscheid.” Geïnspireerd door hoe andere steden met dit soort eenzame uitvaarten omgaan, bood zij wethouder Duncan Ruseler aan om ook in Schiedam een pool van dichters op te richten die afwisselend een eenzame overledene de laatste eer bewijzen met een persoonlijk gedicht.

“Natuurlijk maken we graag van dit aanbod gebruik. Een mooie gedachte om dit als gemeente te kunnen doen," zegt de wethouder. Al moest daar nog wel het één en ander praktisch voor geregeld worden. Maar vanaf 1 januari 2022 zal er ook in Schiedam een Dichter van Dienst zijn. “In samenwerking met Frederik Uitvaartverzorging vindt er een sobere plechtigheid plaats waarbij de dichter van dienst vervolgens een bijzonder saluut brengt aan de overledene,” licht de wethouder toe.

“We starten met een kleine pool van dichters die elkaar afwisselen bij de uitvaarten," vult Yvette aan. “Dit gebeurt overigens ook volkomen belangeloos. Geen grotere eer dan iemand op deze manier de laatste eer te kunnen bewijzen."Gerelateerd