Vernieuwing station Centrum in Schiedistrict, voorheen A20-zone

25-02-2020 Nieuws Kor Kegel

Dit gebouw moet op de kop van de Singel komen, als onderdeel van de plannen voor het Schiedistrict. De illustratie suggereert ook verdere vernieuwing in Schiedam-Oost

SCHIEDAM – Een nieuw station Schiedam-Centrum is de meest opvallende ontwikkeling in Schiedistrict, de nieuwe benaming voor de A20-zone. Burgemeester en wethouders van Schiedam willen een goede reizigersafwikkeling en een goede verbinding met de rest van de stad en de regio. 
Verdere details noemt het college niet over de stationsvernieuwing, maar het schrijven gaat dan ook voornamelijk over de naamsverandering van het plangebied langs rijksweg A20, waar het de komende jaren voornamelijk gaat over de ontwikkeling van horeca (met hotel aan de Schie) en revitalisering van de bedrijventerreinen ’s-Graveland en Spaanse Polder.  

De A20-zone: het was een werknaam voor wat ook wel Schiedams Midden werd genoemd. Maar A20 refereert aan de rijksweg en dat is volgens het college van B & W geen wenselijk frame. Gebleken is ook dat menigeen A20 associeert met 020, “waardoor de indruk wordt gewekt dat de gebiedsontwikkeling zich in de omgeving van Amsterdam bevindt.” Het college vindt dat de werknaam niet gelijk de locatie goed weergeeft.  

Het is Schiedistrict geworden. De Schie is de naamgever van de stad en door het plangebied naar de rivier te noemen positioneert Schiedam zich sterker in Rotterdam-Rijnmond. “Er is maar één Schiedam”, merkt het college op.  

Alle projecten in het gebied worden in samenhang ontwikkeld, waarbij er steeds aansluiting is met Schiedam-Centrum. In dit gebied meandert de Schie. De rivier komt via Midden-Delfland de stad binnen en gaat via de Lange Haven, Buitenhaven en Voorhaven naar de Nieuwe Maas. De Schie verbindt de bedrijventerreinen met Schieveste en de kop van de Singel, waarvoor vorige week een iconisch bouwplan werd gepresenteerd.  

De Schie doorsnijdt Schieveste. Het is de bedoeling dat hier langs de Schie – zeg maar ergens tussen de Euroscoop en de DCMR Milieudienst Rijnmond – een toegankelijke boulevard ontstaat. Hier wordt op ingespeeld met een horecavoorziening aan het water met een terras dat zich naar het zuiden richt en dus op de binnenstad is georiënteerd (ook al ligt de Brandersbrug ertussen). 
Daarmee ontstaat ook aan die zijde van station Schiedam-Centrum een levendige, stedelijke plek.  

De bedrijventerreinen ten noorden van de A20 worden groener en verduurzaamd. Er wordt zorgvuldiger omgegaan met de beschikbare ruimte. Er komen gemeenschappelijke voorzieningen (horeca, personentransport, zorg). In ’s-Graveland komt langs de Schie een voetpad. Aan de overzijde in de Spaanse Polder komt langs de Schie een route voor langzaam verkeer. Het zal de beleving van de rivier ook in dit deel van Schiedam vergroten. 
Overigens werd dit project in 2008 al aangekondigd door toenmalig PvdA-wethouder Maarten Groene.  

Op de kop van de Singel komt op het huidige parkeerplein tegenover café Pleinzicht een bijzonder gebouw. Het college van B & W heeft hiervoor een ontwikkelcombinatie geselecteerd, bestaande uit Blauwhoed, MLA+, Stats Architecten en Bouwgroep Moonen. Het is eveneens een prominente locatie aan de Schie, want in de loop tussen het station en de binnenstad.  

Het college spreekt voorts van een leisurecentrum en hotel De Veste, direct aan de Schie gesitueerd.  

Terugkomend op de nieuwe benaming Schiedistrict: het college vindt de naam goed Nederlands en ook internationaal bruikbaar en het is geen opgeklopte naamgeving: “What you see is what you get.”

De naam is gekozen in samenwerking met stadspromotie, SDAM, de afdeling economische zaken van de gemeente, het gemeentearchief (in het bijzonder de commissie voor naamgeving in de openbare ruimte) en ondernemersverenigingen. De naam valt ook goed bij ProRail, projectontwikkelaars en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). 
Er hoort een logo bij de kleuren rood, blauw en groen. Ze staan voor ondernemen, water en natuur/wonen. De omzetting van de naam A20-zone in Schiedistrict vindt plaats zonder toeters en bellen.  

Opzet is de Schiedamse economie op stoom te brengen, zodat het gebied over honderd jaar nog slagkracht heeft. Er is een tekort aan arbeidskrachten, maar het college wil meer woningen bouwen om de huidige Schiedammers en nieuwe arbeidskrachten te kunnen huisvesten, bijvoorbeeld op Schieveste. “Doelgroepen zijn mensen die in het gebied werken, studenten en mensen die willen verhuizen naar een comfortabel appartement dichtbij de stad en het knooppunt van openbaar vervoer.”