Provincie steunt opvang van besmeurde vogels

27-06-2018 Politiek Kor Kegel

Bart Canton: blij met toezegging GS

SCHIEDAM – De provincie Zuid-Holland heeft financiële steun toegezegd voor de opvang en schoonmaak van de honderden met stookolie besmeurde vogels in de Nieuwe Maas, Het Scheur en de Nieuwe Waterweg. Het provinciebestuur benadrukt formeel niet verantwoordelijk te zijn, maar gelet op de omvang van het drama wil Zuid-Holland bijdragen aan alle noodhulp.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben er vandaag in de statenvergadering mondelinge vragen over gesteld. Het college van Gedeputeerde Staten deed de toezegging zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het verlenen van hulp aan dieren in nood. 
“Het blijft onzeker of er genoeg capaciteit is om ongeveer duizend vogels op te vangen”, zegt Bart Canton, statenlid voor de Partij voor de Dieren. “Daarom zijn we blij dat er een toezegging is gekomen dat de provincie bijspringt.” 
Berend Potjer van GroenLinks sluit zich daar bij aan: “Ik ben heel blij mee met deze toezegging. De lekkage van het schip van Odfjell heeft een grote impact op de natuur in dit gebied, goed dat de provincie helpt om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken.”  

Na een botsing met een steiger lekte zaterdagmiddag 220.000 liter stookolie uit de onder Noorse vlag varende tanker Bow Jubail in de 3e Petroleumhaven in de Botlek. De olieplas spoelde snel naar Het Scheur en de Nieuwe Waterweg, maar ook op de Nieuwe Maas raakten zwanen, ganzen, aalscholvers en meeuwen besmeurd. Nabij de zeemonding zijn ook zeehondenpups onder de giftige olie gekomen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft rederij Odfjell aansprakelijk gesteld voor alle schade aan dieren en oevers. Volgens GroenLinks en de Partij voor de Dieren loopt de schade in de miljoenen euro’s.

Na de ramp zijn veel getroffen zwemvogels door professionals en vrijwilligers uit de rivier gehaald. Ze zijn naar opvangcentra gebracht, waaronder de bekende Vogelklas Karel Schot in Rotterdam. Getrainde vrijwilligers zijn sindsdien bezig om de honderden vogels schoon te maken. Er werd een tijdelijke stop gezet op het redden van vogels vanwege capaciteitsgebrek bij de wildopvang. Later is een extra tijdelijke noodopvanglocatie van Rijkswaterstaat bij de Maeslantkering in gebruik genomen. Het Deltaport Donatiefonds schenkt tienduizend euro aan Vogelklas Karel Schot. Ook het provinciebestuur betaalt nu voor nog meer opvang en reiniging van de vogels.

Bedrijven Alle bedrijven »Vacatures Alle vacatures »
Altijd Up-to-date