Raad van State stelt ondernemers Café Sien niet in het gelijk

24-04-2020 Uit Redactie

Foto: Louise Melchers


SCHIEDAM - Café Sien op het Wilhelminaplein in de Gorzen kan niet open. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State in Den Haag.

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) in het geding tussen "B.J. Janson, wonend te Abbenes, en anderen, verzoekers' enerzijds en de 'raad van de gemeente Schiedam, verweerder' anderzijds. B.J. Janson is de eigenaar/verhuurder van het pand.

Met het verzoek beoogden de verzoekers uiteindelijk van tafel te krijgen dat in het pand aan het Wilhelminaplein 26 in Schiedam uitsluitend lichte horeca is toegestaan. Zo zou  Café Sien er open kunnen gaan. 

Het verzoek dient als kennelijk ongegrond te worden afgewezen, aldus de door de Raad van State gepubliceerde uitspraak. De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: wijst het verzoek af. Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. M. Duursma, griffier.

Door de verzoekers werd een bestemmingsplan bestreden. Dit bestemmingsplan biedt de gemeente een actueel planologisch juridisch kader voor diverse locaties verspreid over het grondgebied van de gemeente Schiedam, waaronder de locatie Wilhelminaplein 26. 'Janson en anderen' kunnen zich niet verenigen met het plan, voor zover daarbij aan het pand op die locatie de bestemming 'Gemengd' met de aanduiding 'horeca' is toegekend. Dat houdt in dat er uitsluitend lichtere horeca is toegestaan, zoals het uitbaten van een snackbar. De verzoekers hebben de voorzieningenrechter verzocht om het bestemmingsplan te schorsen, voor zover het gebruik van het pand aan het Wilhelminaplein 26 te Schiedam voor horeca 2 niet is toegelaten. Horeca 2 is nodig voor het uitoefenen van bijvoorbeeld een café-bedrijf. 

Op deze locatie was ooit Café Wilhelmina gevestigd en wilde men Café Sien vestigen. De benodigde vergunningen werden niet verstrekt door de gemeente. Het café ging op vrijdag 13 december zonder vergunning toch open, maar werd nog dezelfde dag door de gemeente gesloten en hermetisch afgesloten. 

In januari van dit jaar diende er voor de Rechtbank Rotterdam een voorlopige voorziening procedure. De Rechtbank Rotterdam heeft toen geoordeeld dat er geen spoedeisend belang was in de voorlopige voorziening rechtszaak die Café Sien tegen de burgemeester van Schiedam had aangespannen.Gerelateerd