Klanten besteden meer aan niet-dagelijkse spullen in centrum

07-02-2019 Winkelen Redactie

Foto: Passage Schiedam

SCHIEDAM – De uitgaven aan dagelijkse boodschappen in Schiedam-Centrum zijn de afgelopen drie jaar flink gedaald. De uitgaven aan niet-dagelijkse goederen zijn daarentegen behoorlijk gestegen.

Waren de uitgaven aan dagelijkse aankopen in 2016 nog 55,6 miljoen euro, in 2018 was dat nog 50,5 miljoen. Consumenten kochten meer niet-dagelijkse zaken: 36,9 miljoen euro in 2016, 39,6 miljoen in 2018. Er werd aanzienlijk meer verkocht aan mode- en luxeartikelen en spullen voor in en om het huis.

Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau I&O Research, verzameld door de provincie Zuid-Holland. Ter vergelijking: in Rotterdam-Centrum wordt bijna 700 miljoen euro per jaar besteed aan niet-dagelijkse artikelen en ruim 250 miljoen aan dagelijkse boodschappen; in Vlaardingen-Centrum is dat 53,5 miljoen (zo ongeveer 50 procent meer dan in Schiedam dus) en 47 miljoen.

De terugloop in verkopen zal mede samenhangen met de teruggang in het aantal winkels in Schiedam-Centrum. Telde het stadshart in 2016 nog 177 winkels, vorig jaar waren dat er 163.

Ook de leegstand in het centrum nam opmerkelijk genoeg af: van 122 naar 106, of van ruim zestienduizend vierkante meter naar een krappe veertienduizend meter. Winkels verloren hun functie en zijn omgebouwd, bijvoorbeeld tot woningen.

Mode- en luxewinkels maken vandaag de dag het grootste deel van het winkelbestand uit: 37 procent van zaken valt in dit segment. 28 Procent van de winkels verkoopt 'dagelijkse artikelen', achttien procent artikelen voor in en om het huis, zes procent valt in het vrijetijdssegment.

Uit de inventarisatie (Randstad Koopstromen 2018) blijkt ook wie de uitgaven in Schiedam doen. Van de dagelijkse artikelen wordt 44,5 miljoen in de stad uitgegeven door Schiedammers. 4,4 Miljoen verkopen de winkeliers in het centrum aan mensen die in de omliggende steden wonen. 1,6 Miljoen (drie procent) valt te typeren als 'toeristische bestedingen'.

Logischerwijs in het aandeel toeristische bestedingen onder de niet-dagelijkse artikelen groter: 2 miljoen van de 39,6 miljoen (vijf procent) kwam van toeristen. Het aandeel van aankopen door mensen uit Vlaardingen, Rotterdam en andere omliggende steden komt in beide gevallen uit op negen procent.

Opmerkelijke conclusies vallen er te trekken uit cijfers over het economisch functioneren van de winkels in Schiedam-Centrum in het geheel, zeker als je dit afzet tegen winkels elders. Waar het gaat om niet-dagelijkse artikelen weten de winkels in het centrum per vierkante meter vloeroppervlak, per jaar 1998 euro te verkopen. In vergelijkbare steden tussen de 50.000 en 100.000 inwoners – denk aan Vlaardingen, Lansingerland, Gouda en Capelle – is dat 3459 euro. Overigens was de opbrengst per meter in 2016 nog lager in Schiedam: 1647 euro. Bedenk dat het totale aantal winkelmeters in het centrum is gedaald.

Volgens de onderzoekers van I&O wordt zo'n vijftien procent van wat Schiedammers uitgeven aan niet-dagelijkse spullen, in Schiedam-Centrum gekocht. In vergelijkbare winkelharten is dat 26 procent. Veertien procent van de bestedingen in het centrum komen van niet-Schiedammers; in andere winkelcentra is dat gemiddeld 41 procent.

Bij de dagelijkse boodschappen is het beeld anders: daar is de omzet op een vierkante meter winkelruimte hoger dan in vergelijkbare steden: 7324 euro per meter per jaar en geven Schiedammers relatief meer uit dan elders in eigen winkelcentrum. Twaalf procent van de bestedingen komt in deze categorie van niet-Schiedammers (in vergelijkbare steden achttien procent).

De cijfers werden verkregen uit een grootschalig consumentenonderzoek onder inwoners van de 137 gemeenten in de Randstad. Het onderzoek omvat de afname van ruim vijftigduizend enquêtes, afgenomen via een online enquête.Gerelateerd