Delfland houdt lasten gelijk

31-01-2020 Wonen Redactie

De Groote Lucht


DELFT - Hoogheemraadschap Delfland kondigt bij gelegenheid van het versturen van de belastingaanslag aan de inwoners van het bedieningsgebied aan tevreden te zijn dat die aanslagen niet stijgen, noch voor inwoners, noch voor bedrijven.

Hoogheemraad Peter Ouwendijk: “Met het belastinggeld onderhouden we ruim zevenhonderd kilometer stevige dijken en duinen. Met tweehonderd gemalen pompen we het regenwater weg of laten extra water in als het lang droog is. En we zuiveren 125 liter afvalwater per dag per persoon. Al met al een hele klus in een complex gebied als dat van Delfland. Er valt veel te beschermen in deze drukbezette regio met 1,2 miljoen inwoners waar we bovendien grotendeels onder zeeniveau wonen. En dat alles met een stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat. Onze medewerkers zetten zich 24/7 in en gaan deze uitdagingen met veel kennis, kunde en passie aan. Een gezin van vier personen met een koopwoning (WOZ-waarde 250.000 euro) betaalt € 0,32 waterschapsbelasting per persoon per dag.”

Het waterschap zet de komende jaren extra in op het klimaatbestendig maken van de regio. Ook dit jaar is er een stimuleringsregeling die initiatiefnemers helpt om zelf aan de slag te gaan, zodat weersextremen beter zijn op te vangen. "Er gaat extra geld naar het versterken van de biodiversiteit en het verbeteren van de waterkwaliteit", aldus het waterschap. "Delfland ontwikkelt ecologische zones met natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen en verbindt deze zoveel mogelijk aan elkaar."


 


Gerelateerd