Categorieën

Service

Ambitiedocument vastgesteld voor twee wijken

Ambitiedocument vastgesteld voor twee wijken
Nieuws

Ambitiedocument vastgesteld voor twee wijken

  • Redactie
  • 17-06-2022
  • Nieuws
Ambitiedocument vastgesteld voor twee wijken

Stadspartners zetten hun schouders onder de aanpak van Leefbaarheid en Veiligheid in Nieuwland en Oost; foto: Wim van den Berg.


SCHIEDAM -  Vandaag stelden verschillende maatschappelijke stadspartners het ambitiedocument Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid in Schiedam-Nieuwland en Oost vast. Deze twee wijken vormen samen een van de zestien kwetsbare gebieden waar verbetering van de leefbaarheid en veiligheid mogelijk wordt gemaakt. De gebieden zijn aangewezen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bewoners in Nieuwland en Oost hebben steeds vaker te maken met hardnekkige problemen op het gebied van armoede, onderwijs, werk, gezondheid, schulden en criminaliteit. Corona heeft daar nog eens extra negatief aan bijgedragen. De leefbaarheid en woningvoorraad in Nieuwland en Oost is matig en mensen voelen zich vaker dan gemiddeld onveilig. Al jaren zetten de gemeente en andere organisaties zich in voor verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Toch is de opeenstapeling van problemen niet makkelijk op te lossen. Het Rijk heeft daarom in 2021 steun toegezegd.

Verschillende maatschappelijke stadspartners hebben meegewerkt aan het ambitiedocument. Zij willen de wijken en bewoners de komende twintig jaar blijvend versterken. Schoolbesturen, culturele organisaties, woningcorporatie, welzijnspartners, ondernemersverenigingen, politie, openbaar ministerie en ontwikkelende en bouwende partijen zijn met elkaar aan de slag gegaan. Dit resulteerde in ambities op het gebied van onderwijs, werk, wonen, samenleven, gezondheid en veiligheid. “Om de problemen aan te pakken, moeten we de positie van de bewoners zélf versterken. Alleen iets doen aan de huizen en de leefomgeving is niet genoeg. Bewoners hebben ook goede opleidingen, werk en een betere financiële positie nodig. En gezondheidszorg, passende voorzieningen en verbindingen met de stad”, zegt burgemeester Cor Lamers, voorzitter van de Stuurgroep Stadspartners.

Waar mogelijk zijn de stadspartners al in de wijken aan de slag gegaan. Ook bewoners worden straks betrokken bij de uitvoering. “We willen van Oost en Nieuwland weer wijken maken waar het goed wonen, werken, verblijven en recreëren is. Waar meer inwoners meedoen, het onderwijs goed is en kinderen gelukkig en met dezelfde kansen kunnen opgroeien. Met het Rijk en de andere gemeenten met kwetsbare gebieden werken we binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid aan het verbeteren van de levens van ruim een miljoen inwoners”, besluit Cor Lamers.