Categorieën

Service

Arie Villerius kritisch over 'Delftse' Kaarsjesavond

Arie Villerius kritisch over 'Delftse' Kaarsjesavond
Nieuws

Arie Villerius kritisch over 'Delftse' Kaarsjesavond

  • Kor Kegel
  • 09-03-2020
  • Nieuws
Arie Villerius kritisch over 'Delftse' Kaarsjesavond

Arie Villerius hoorde van alle kanten kritiek op de Kaarsjesavond

SCHIEDAM – Gerhard de Kok was de eerste die na de rommelige Kaarsjesavond van donderdag 12 december in de pen klom, maar nu heeft ook Arie Villerius de kwestie aangegrepen om kritische vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Hij doet dat als fractieleider van Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) in de gemeenteraad. De Kok deed het als belangstellend burger. De schriftelijke vragen van Villerius hebben dezelfde toon: waarom werd voor de organisatie van de Schiedamse Kaarsjesavond een Delfts evenementenbureau ingeschakeld, terwijl voorheen het in Schiedam gevestigde Fun-key zulke evenementen altijd naar tevredenheid organiseerde?  

Villerius gaat uit van het gegeven dat de gemeente vooraf De Burgemeesters benaderde om een grootschalig evenement op te zetten en er subsidie voor aan te vragen. Volgens Villerius is Fun-key Events niet vooraf benaderd. “Waarom niet?” wil hij weten. Het lijkt zelfs weggelaten te zijn in een mail aan Fun-key van woensdag 15 mei vorig jaar. Villerius: “Was de afspraak toen met De Burgemeesters al gemaakt?”  

De Burgemeesters is een creatief lab, gevestigd aan de Schieweg 80 in Delft-Zuid. Het is tussen 2011 en 2014 uitgedacht door Guy Verbeek, Paul Toorop en Maurits Ongkiehong en het is een voortzetting van Verbeeks Quachet Evenementen, meldde Delft op Zondag op 14 april 2014. 
Fun-key is het evenementenbureau van Astrid van Pelt en Frenk Kok en gevestigd aan de Westvest 38 in Schiedam. Het bestaat al sinds de millenniumwisseling.  

Villerius wil weten of de gemeente al een toezegging aan De Burgemeesters heeft gedaan voor continuering van de inzet. Is er misschien al een contract? Als dat zo is, wil Villerius weten wat de gemeente heeft doen besluiten om toch met De Burgemeesters door te gaan. Dat ‘toch’ slaat op de kritiek die er op de Kaarsjesavond was. Het programma in de tuin van de Grote Kerk werd op het allerlaatste moment afgebroken, zegt Villerius. En dat er organisatorisch ‘nogal wat fout gegaan’ is, dat vernam hij van ondernemers, standhouders, het Centrummanagement, Zaal Beatrix, Schie TV en JW tv en foodtruckeigenaren. Villerius informeert of het evenement eind 2019 tweemaal zo duur is geworden als voorheen. Hij vraagt naar de eindafrekening. En hij is benieuwd welk antwoord De Kok op diens brief heeft gekregen.

Deze schreef onder meer: “Was men soms in Schiedam uitgekeken op een vast gegeven dat geweldig overkwam: het beeld op de zijflanken van het oude stadhuis waar de kinderen op de trappen stonden te zingen; prachtig de trotse ouders en burgers die daar veel plezier aan beleefden. Dat was onze kaarsjesavond in Schiedam. De verandering door een groot podium te plaatsen is slecht bevallen bij de burgers in Schiedam en het kwam ook zeer negatief over”, hield De Kok het gemeentebestuur voor. 
Hij vroeg zich ook af waarom het programma uit de hand liep. De kaarsjes werden met een half uur vertraging aangestoken en daar bestond bij het wachtende publiek veel onvrede over, meldde De Kok.