Categorieën

Service

Bomenridders kritisch op kap bomen Matrice

Bomenridders kritisch op kap bomen Matrice
Nieuws

Bomenridders kritisch op kap bomen Matrice

  • Ingezonden
  • 12-10-2022
  • Nieuws
Bomenridders kritisch op kap bomen Matrice

De Bomenridders, enkele jaren geleden bij de aanplant van hun 'oprichtingsboom' aan de Schie


SCHIEDAM - De kap van de beeldbepalende bomen bij Matrice is niet nodig en ondoordacht. Dat stellen de Schiedamse Bomenridders.

Gisteren kondigde Matrice aan zich gedwongen te zien enkele bomen rondom het uitvaartcentrum te gaan kappen. Zie hier.

De Bomenridders: "Afgelopen week hebben bewoners rond het pand van uitvaartondernemer Matrice aan de Prins Bernardlaan een brief ontvangen waarin deze aangeeft dat er vijf majestueuze bomen op hun terrein gekapt worden. De drie monumentale populieren zouden 'gevaarlijke windvangers' zijn en daarmee een risico vormen. De twee andere bomen zijn volgens Matrice in slechte staat en moeten daarom omgehakt worden. De bomen hebben echter de drie extreme stormen in februari 2022 zonder enige schade doorstaan omdat de vorige eigenaar van Matrice de bomen altijd zorgvuldig heeft laten onderhouden. De bomen kunnen met goed onderhoud op die plek nog prima een lange tijd mee. 

Uiteraard leidde bovengenoemde brief ook tot vragen van buurtbewoners richting de Bomenridders Schiedam. We zijn gaan kijken en concluderen dat slechts één boom in min of meer slechte staat is en mogelijk verwijderd moet worden, het snoeien van de andere vier bomen is voldoende om eventueel gevaar van omwaaien of takbreuk weg te nemen. Dit hebben we Matrice, in persoon van eigenaar Christian van der Gaag, in een persoonlijk gesprek ook laten weten. Helaas blijft hij op het standpunt dat de vijf beeldbepalende bomen moeten worden omgehakt. Hij wil ieder risico uitbannen. Omdat de bomen op eigen grond staan en binnen de tien meter van het pand, kan Matrice de bomen zonder vergunning laten verwijderen. Ook de gemeente geeft aan hier niets tegen te kunnen doen. De gemeente geeft tevens aan dat ze maatregelen voor één boom heeft geadviseerd en verder geen enkel kap-advies of vergunning heeft gegeven voor de andere bomen. Ook zij staat in dit dossier machteloos.

We betreuren het ten zeerste dat Matrice deze bomen zonder dringende noodzaak gaat kappen. Schiedam heeft helaas al weinig bomen van deze omvang. Door het grote bladvolume draagt juist deze categorie bomen in belangrijke mate bij aan gezonde lucht en verkoeling in de directe omgeving. Het is wat ons betreft hoog tijd dat het college van B&W haar toezegging aan de gemeenteraad uit 2011 uitvoert en dergelijke bomen op particulier terrein gaat beschermen tegen onnodige kap. Ook als Bomenridders kunnen we vanwege de huidige Bomenverordening geen procedure tegen deze kap starten. De gewraakte tienmeterregel zou hiervoor uit de bomenverordening moeten verdwijnen. Bedenk: het betreft hier de derde keer binnen een jaar dat beeldbepalende bomen met kap worden bedreigd. 

In het geval van Matrice betreft het ook hier bomen met een beeldbepalend karakter die in aanmerking komen om op de lijst van monumentale bomen te belanden. Helaas is deze er nog steeds niet, ondanks gemeentelijke toezeggingen uit 2011. Vaart maken is het devies, willen er niet nog meer reuzen onnodig ‘ten grave worden gedragen’!"

De Bomenridders hopen Matrice nog op andere gedachten te kunnen brengen. "De kap is op 17 en 18 oktober gepland. Het staat buurtbewoners en andere betrokkenen vrij om hun verontwaardiging over de voorgenomen kap aan Matrice over te brengen via [email protected]."