Categorieën

Service

Bouw flexwoningen op de plek van S´Maak en The Miller

Bouw flexwoningen op de plek van S´Maak en The Miller
Wonen

Bouw flexwoningen op de plek van S´Maak en The Miller

  • Han van der Horst
  • 21-05-2023
  • Wonen
Bouw flexwoningen op de plek van S´Maak en The Miller

De woningen op de kop van de Singel in 1957; foto: C.M. Donkersloot/Gemeentearchief


COLUMN - Een paar maanden geleden nog dacht men dat er tussen de spoorlijn en de Overschiesedwarsstraat een enorme woontoren zou verrijzen met de naam S´Maak. Jarenlang heeft deze dreiging over het Singelkwartier gehangen, maar omdat de aannemer geen woningborgcertificaat kreeg, staat de hele boel on hold. Als de aaannemer geen woningborgcertifigaat krijgt, wordt het voor kopers van door hem te bouwen woningen heel lastig een hypotheek te krijgen. Wanneer en of het project ooit weer van start gaat, ligt in de schoot der goden.

Ook de Miller, een zware aanslag op het profiel van de binnenstad, die – zeventig meter hoog – op de hoek van de ´s-Gravelandseweg en de Van Haarenlaan de boel op grote schaal zou ontsieren, gaat niet door. Om het in straattaal te zeggen: de projectontwikkelaars dachten dat ze gaande waren, maar ze zijn op niks.

In plaats daarvan liggen er nu stukken bouwgrond braak. Men heeft al voorstellen gedaan de parkeerplaatsen tussen de Overschiessedwarsstraat en het Stationsplein terug te brengen. Dat is een armoedige oplossing.

Schiedam kent een enorme behoefte aan betaalbare huizen. Minister De Jonge heeft grote hoeveelheden flexwoningen in de opslag liggen waarvoor hij ruimte zoekt om ze neer te zetten.

Schiedam heeft daar nu in ieder geval twee plekken voor. Tot in de jaren zestig bevond zich op de Overschiesedwarsstraat, de Overschiesestraat, het Stationsplein en de Singel een aaneengesloten bouwblok. Dat is in 1965 afgebroken omdat Schiedam moest worden opgestoten in de vaart der volkeren maar meer dan een parkeerterrein is er niet voor in de plaats gekomen. Let wel: het waren geen krotten. Het waren best behoorlijke woningen. Nu zou men er niet over peinzen ze af te breken. 

Je kunt op dit terrein zó een aantal flexwoningen bouwen. Dan keert de oude situatie min of meer terug. Ook op de hoek van de ´s-Gravelandseweg en de Van Haarenlaan is daar plaats voor. Op deze manier doet Schiedam daadwerkelijk iets tegen de woningnood. Er zullen nu wel bijgoochems zeggen dat de grond daarvoor te duur is. Het antwoord op dit bezwaar luidt: grond braak laten liggen voor later, dat is pas duur. Bovendien: de markt, de heilige markt, heeft net gezegd dat ze even niks met deze grond kan doen.

Opstaan plaats vergaan.

Laat de gemeente er betaalbare woningen bouwen, die niet het uitzicht van de omwonenden verpesten. Het zijn geen monumenten maar misstaan doen ze ook niet.

Nogmaals bouw! Vroeger kon je misschien hopen dat de kopers van de dure appartementen in S´Maak en de Miller, goedkopere woningen achter zouden laten, maar de droom van doorstroming is al vaker een nachtmerrie van stagnatie gebleken. 

Nu gebeurt dat weer. Laten we eens iets doortastends doen als stad en gemeenschap. Als we weten door te zetten zijn flexwoningen bij het station een mooi cadeau aan onszelf voor Schiedam 750.

Bekijk hier hoe de Overschiesestraat eruit zag voor de afbraak.

PS. Deze column is na eerste plaatsing aangepast.