Categorieën

Service

Brieven aan raad over misbruik van Rotterdams vliegveld

Brieven aan raad over misbruik van Rotterdams vliegveld
Nieuws

Brieven aan raad over misbruik van Rotterdams vliegveld

  • Kor Kegel
  • 19-08-2022
  • Nieuws
Brieven aan raad over misbruik van Rotterdams vliegveld

Rotterdam The Hague Airport ergert niet iedereen, maar is dat een reden om de overlast en vervuiling te doen toenemen, vraagt de Vogelbuurt zich af


SCHIEDAM – Het gemeentebestuur van Schiedam moet laten zien waar het staat in de problematiek rond Rotterdam The Hague Airport (RTHA). “Het wordt tijd dat de gemeente Schiedam haar inwoners in Kethel, de Woudhoek, Sveaparken, De Akkers, De Velden en Groenoord serieus gaat nemen”, zeggen Gwenny Fuhler en Paul van Mansum namens het bestuur van de bewonersvereniging Vogelbuurt-Kethel.  

“De toegenomen overlast van het vliegverkeer is voor ons als direct omwonenden onaanvaardbaar en wij doen dan ook een klemmend beroep op uw raad om in actie te komen”, zeggen ze in een brief aan de gemeenteraad. “Deze brief onbesproken ter afdoening in handen stellen van het college van B&W is ons inziens niet voldoende.” 

De Vogelbuurt is niet de enige die over het vliegveld klaagt in de richting van het gemeentebestuur van Schiedam. De laatste tijd zijn meer brieven geschreven, te weten door de bewonersvereniging Hargplein-Kethel, oud-ambtenaar Frans Griffioen, oud-wethouder Chris Zijdeveld, een anonieme Schiedammer en de Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast (BTV). 

De Vogelbuurt hanteert hierbij een eigen, weldoordachte argumentatie na een algemene inleiding. “Er heerst chaos op de verschillende vliegvelden, binnen Nederland en daarbuiten. De chaos op Schiphol heeft ertoe geleid dat RTHA een groot aantal vluchten heeft overgenomen, waarmee ook de chaos op dit vliegveld is toegenomen alsmede de overlast die dit vliegveld veroorzaakt.” 

De Vogelbuurt herinnert eraan dat RTHA bedoeld is als kleinschalig vliegveld voor alleen businessvluchten. Maar het is uitgegroeid tot een drukke vakantieluchthaven. Hoewel voor het groothandelsverkeer (waaronder de vakantievluchten) openingstijden gelden van zeven uur 's ochtends tot elf uur 's avonds, worden deze tijden momenteel zwaar overschreden. Bijna dagelijks landen er één tot vijf vliegtuigen na elf uur, terwijl de vluchten in de ochtend zijn toegenomen, en er momenteel tussen 6.55 en 7.25 uur ruim zeven vliegtuigen opstijgen. Dit alles zorgt er voor dat de nachtrust voor omwonenden ernstig verstoord wordt.” 

“Daarnaast is het evident dat het toegenomen vliegverkeer ook zorgt voor meer depositie van fijnstof en andere milieubelasting – terwijl RTHA momenteel niet eens over een natuurvergunning beschikt! “ 

Uit een recent rapport van de GGD kwam naar voren dat met name de inwoners van Schiedam(-Noord) en Lansingerland veel hinder ervaren van het vliegverkeer rondom RTHA. Maar liefst 31 procent van de ondervraagden in Kethel geeft aan ernstige hinder te ervaren van het vliegverkeer  Voor heel Schiedam geeft 7,3 procent van alle ondervraagden aan ernstige hinder te ervaren van het vliegverkeer, met ernstige slaapverstoring gerapporteerd door bijna 5 procent van alle ondervraagden. 

De Vogelbuurt vindt het dan ook moeilijk verteerbaar dat waar de gemeentes Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas zich steeds kritischer uitlaten richting RTHA de gemeente Schiedam een en ander maar lijdzaam lijkt aan te zien. “De inertie van de gemeente Schiedam is mede onlogisch, omdat de gemeente Schiedam zelf geen winst behaalt uit het vliegverkeer van RTHA. Naast dat het vliegveld (afgezien van haar parkeergelegenheid) überhaupt niet winstgevend is, bestaat het verkeer voornamelijk uit vakantiegangers die hun geld elders uitgeven – de gemeente Schiedam en haar inwoners profiteren hier dus niet van.” 

Opmerkelijke passage in de rief van de Vogelbuurt: “Het veelgebruikte argument dat er ook mensen in Schiedam zijn die het prima vinden dat RTHA groeit, is niet valide – het kan toch immers niet zo zijn dat mensen die geen last ervaren van het vliegveld dan maar de hinder voor een groot deel van de Schiedamse burgers mogen doen toenemen? Het uitvoeren van vakantievluchten is ook mogelijk zonder overlast te veroorzaken, door de dagranden te sparen, en de openingstijden beter te handhaven – adviezen die ook door de GGD Rotterdam zijn gegeven.” 

“Het moge duidelijk zijn dat de aanwezigheid van RTHA veel overlast veroorzaakt, momenteel nog meer dan normaal. Desalniettemin wordt er vaak schamper gereageerd als mensen hierover klagen. Veelklagers worden weggezet als zeurders (waarom, hun klachten zijn immers legitiem?) en indien mensen minder vaak klagen is het argument: 'zie, er zijn bijna geen klachten'. Gemakshalve wordt vergeten dat niet iedereen die overlast ervaart ook daadwerkelijk de online platformen weet te vinden om hun klacht te deponeren. Bovendien is het mogelijk dat, aangezien er weinig met deze klachten lijkt te worden gedaan, mensen ontmoedigd worden om te klagen.”