Categorieën

Service

Dag van gebed voor vrede in Oekraïne

Dag van gebed voor vrede in Oekraïne
Nieuws

Dag van gebed voor vrede in Oekraïne

  • Redactie
  • 14-09-2022
  • Nieuws
Dag van gebed voor vrede in Oekraïne

SCHIEDAM - De basiliek aan de Singel in het centrum staat vanavond in het teken van oorlog en vrede in Oekraïne.

De Europese bisschoppen, verenigd in de CCEE, hebben opgeroepen vandaag, op het katholieke Feest van de Kruisverheffing, te bidden voor de vrede in Oekraïne. Voor het bisdom Rotterdam wordt de kerkelijke viering vanavond in Schiedam gehouden.

“De CCEE vraagt een hele dag te bidden voor vrede in Oekraïne en in heel Europa", schrijft bisschop Hans van den Hende in een brief aan de katholieken in het bisdom. "In Nederland wordt daar via een gebedsestafette vorm aan gegeven.”  In de basiliek begint het programma vanavond om zeven uur met aanbidding van het H. Sacrament. Aansluitend wordt een mis gehouden.

De bisschop heeft katholieken in het bisdom uitgenodigd aanwezig te zijn in de basiliek in Schiedam. "Ook in de eigen parochie kan worden aangesloten bij het gebed. Daarvoor wordt het gebed om vrede aangereikt van paus Benedictus XV. Ook vanuit huis kunnen mensen zo meebidden."

Paus Benedictus XV was paus vanaf 1914, het jaar waarin de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Hij pleitte meermaals voor 'een gezindheid van vrede en solidariteit in navolging van Christus die in oneindige liefde zijn hart voor de mensheid geopend heeft'. "Het is belangrijk om aan de Heer ons verlangen naar vrede in gebed kenbaar te maken. Ik hoop dat velen zich zullen aansluiten bij het gebed op 14 september”, aldus de bisschop.

Gebed om vrede

Tot U, Vredevorst, zenden wij ons gebed voor de vrede,
waarnaar wij zo vurig verlangen.
Uit uw goddelijk hart hebt Gij over de wereld de liefde doen uitstralen,
opdat alle tweedracht zou worden weggenomen
en onder de mensen alleen de liefde zou heersen.
Terwijl Gij op de aarde rondwandelde,
hebt Gij het tederste medelijden getoond met de ellende van de mensen.

[….]

Beziel regeerders en volkeren met zachtmoedige gevoelens,
maak een einde aan de verdeeldheid die de volkeren uiteenscheurt
en geef, dat de mensen elkaar de kus van de vrede schenken,
Gij die de mensen tot broeders gemaakt hebt met de prijs van uw Bloed.

En zoals U eens de oproep van de apostel Petrus: “Red ons, o Heer, want wij vergaan!”
welwillend hebt beantwoord door de woeste zee te doen bedaren,
zo verhoor vandaag goedgunstig onze vertrouwvolle gebeden,
door het aanschijn van de wereld te vernieuwen
en haar in de rust en vrede te herstellen.

En U, allerheiligste Maagd,
help ons evenals in andere tijden van zware beproevingen,
bescherm ons, red ons.
Amen.

(Paus Benedictus XV)