Categorieën

Service

De Steigers opgezet met afgepakt crimineel geld

De Steigers opgezet met afgepakt crimineel geld
Nieuws

De Steigers opgezet met afgepakt crimineel geld

  • Redactie
  • 22-02-2023
  • Nieuws
De Steigers opgezet met afgepakt crimineel geld

Kunstwerk van Frits Kloppers op het pand van het voormalige clubhuis; foto gemeente Schiedam


SCHIEDAM - Het voormalige clubhuis in de Dwarsstraat krijgt na lange tijd een nieuwe echte functie: het wordt leerwerkplaats. De financiering van het project is een bijzondere: crimineel geld.

De gemeente Schiedam kan de leerwerkplaats op met geld dat van criminelen is afgepakt. Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) is een groot voorstander van die ontwikkeling en is bezig met wetgeving om dat makkelijker te maken. Zij komt persoonlijk in april in de Gorzen 'De Steigers' openen.

Volgens Yeşilgöz is er jarenlang touwtrekken nodig geweest om het initiatief van de grond te tillen. In plaats van de opbrengst van de verkoop van een aantal inbeslaggenomen panden in de schatkist te stoppen, wordt het geïnvesteerd in de leefbaarheid van de buurt waar de gebouwen stonden, aldus de minister. "Het is heel mooi als we dat afgepakte geld van criminelen en alles waarmee ze willen pronken - van dure klokjes, auto's tot vastgoed - kunnen teruggeven aan de samenleving door de opbrengst ervan te investeren in de leefbaarheid van onze buurten. Zo wordt ook duidelijk dat misdaad niet loont."

Zij wil de ervaringen in Schiedam gebruiken om een structurele regeling te maken, waardoor het makkelijker wordt het criminele vermogen te investeren in de maatschappij. Dat kost nu heel veel tijd, omdat veel verschillende instanties zoals het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en diverse ministeries hun zegen eraan moeten geven.

In De Steigers krijgen jongeren van ouderen op praktische wijze vakkennis aangereikt. Het moet een leerwerkplaats worden van, voor en door de wijk, waar jongeren en zij-instromers van circa zestien tot 35 jaar, die nu geen duidelijk toekomstperspectief hebben, met vakkennis worden geholpen en naar een beroep worden toegeleid. Zo krijgen ze nieuwe kansen in hun leven en op de arbeidsmarkt. Ouderen dragen op een laagdrempelige en praktische manier hun vakkennis over.

Zo gaat onder andere een klussendienst jongeren leren hoe ze rollators en scootmobiels kunnen repareren, leiden professionele kappers op voor het kappersvak en gaan vier koks jongeren warmdraaien tot toekomstige koks. In het Computercafé kunnen ze computercursussen volgen, computers leren repareren en leren hoe ze een eigen website of webshop kunnen ontwikkelen. Afhankelijk van de vraag vanuit de gebruikers, kan De Steigers Schiedam het aanbod uitbreiden richting bijvoorbeeld elektriciteit, lassen, metselen en thuiszorg. Samen met ondernemers in de wijk zoekt De Steigers naar ondersteunende stageplekken.

Schiedam onderzoekt al langer op de achtergrond in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid de mogelijkheden van het project. “Misdaad loont niet, maar in dit geval profiteert wél de hele wijk zuid in Schiedam”, aldus burgemeester Cor Lamers. “De opbrengst van het crimineel bezit brengen we terug in de wijk door te investeren in onze jongeren. We bieden ze een plek waar ze onder goede begeleiding aan zichzelf kunnen werken. We willen graag de vakkennis en kunde van wijkbewoners gebruiken om jongeren meer toekomstperspectief te geven en ze beter weerbaar te maken tegen de verleidingen van criminaliteit.”

Minister Yeşilgöz-Zegerius vindt het belangrijk dat de herbestemming van ‘het foute geld’ gebeurt op een manier die echt door de wijk is gewenst. In de afgelopen tijd zijn er in Schiedam tal van gesprekken gevoerd met maatschappelijk betrokkenen, instanties uit de wijk en wijkbewoners van zuid die tot de huidige opzet van De Steigers Schiedam hebben geleid. De sparringgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Bewonersvereniging Schiedam-Zuid (BVSZ), Stichting Jongeren & Senioren (J&S), wijkcentrum Hof in Zuid, kinder- en opbouwwerk van Dock, het Wijkondersteuningsteam (WOT) en de wijkregisseur. Yets Foundation en Gro-Up, de organisaties die in Schiedam jongerenwerk verrichten, zijn direct betrokken. Daardoor is De Steigers een project van-voor-door de wijk. Wijkbewoner Leon Verzijden wordt de coördinator van het centrum.

De Steigers Schiedam is het eerste project in Nederland waarvoor afgepakt crimineel geld wordt gebruikt. Deze stedelijke voorziening begint in zuid, maar jongeren uit andere Schiedamse wijken zijn ook welkom. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vervolgt de pilot in Schiedam met soortgelijke pilots in Rotterdam en Breda.

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid verkende na het sluiten van het coalitieakkoord, samen met het Openbaar Ministerie (OM), collega-ministers van Financiën, Binnenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de eerste mogelijkheden van maatschappelijk herbestemmen: “De schade die criminelen aan onze samenleving toebrengen is immens en voelbaar tot in onze woonwijken. Daarom investeren we fors in de bestrijding van georganiseerde misdaad. Het is extra mooi als we dat illegaal verdiende geld van de criminelen, hun huizen, auto’s, de dure klokjes en andere spullen, waarmee ze willen pronken, afpakken en kunnen teruggeven aan de samenleving door ermee te investeren in de leefbaarheid van onze buurten.’’

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil meer projecten in het land realiseren waarbij afgepakte kostbare zaken en vermogen van de georganiseerde misdadigers worden ingezet voor een publieke bestemming. Het moet direct ten goede komen aan de wijken die te lijden hebben of hadden onder criminaliteit. Doel is om op basis van de ervaringen uit deze projecten een structurele regeling te ontwikkelen, zodat het maatschappelijk herbestemmen van afgepakt crimineel vermogen makkelijker wordt.

Het kost nu veel tijd om dit soort projecten met alle betrokken partijen te regelen, omdat er nog geen vaste regeling voor is. In Italië is het maatschappelijk herbestemmen van met misdaad verkregen eigendommen al veel langer ingeburgerd en het is daar een enorm succes.