Categorie├źn

Service

DSW baart opzien met premie basisverzekering

DSW baart opzien met premie basisverzekering
Nieuws

DSW baart opzien met premie basisverzekering

  • Redactie
  • 27-09-2016
  • Nieuws
DSW baart opzien met premie basisverzekering
SCHIEDAM - DSW haalt vandaag het landelijke nieuws, meer nog dan te doen gebruikelijk, met de bekendmaking van de kosten van de basisverzekering in 2017. Klanten van DSW gaan volgend jaar € 1.296,- ofwel € 108,- per maand betalen voor hun verzekering. Dat is fors meer dan is aangekondigd door het kabinet in de Miljoenennota.

De Schiedamse ziektekostenverzekeraar DSW ziet het al sinds jaar en dag als zijn opdracht om als eerste de premie voor de basisverzekering bekend te maken. Daarmee zet de Onderlinge Waarborgmaatschappij de toon voor de concurrentie. In de regel geeft ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een indicatie af. Op Prinsjesdag werd aangekondigd dat VWS rekent op een stijging van € 3,50. Dit bedrag is ook meegenomen in de vele 'koopkrachtplaatjes' die in het kader van de begroting van 2017 door de ministeries en het kabinet zijn opgesteld (geworden). In plaats van 3,5 procent komt de stijging nu uit op 9,4 procent.

DSW geeft enkele redenen voor de flinke premiestijging. Zo leidt de overheveling van de wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet komend jaar tot hogere kosten, want de rijksbijdrage die daarvoor beschkbaar is gesteld, wordt in vijf jaar geheel afgebouwd. "Daarnaast stijgen de zorguitgaven door een sterk toenemend gebruik van dure, vaak innovatieve, specialistische geneesmiddelen. Ook de uitbreiding van het basispakket en de loon- en prijsstijging brengen extra kosten met zich mee", aldus DSW.

Deze factoren hebben niets te maken met de situatie van DSW of specifiek voor zijn verzekerden, maar lijken voor alle Nederlanders en alle verzekeraars te gelden. De bekendmaking van DSW maakt vandaag dan ook nogal wat los. De Telegraaf stelt dat de nieuwe premies Nederlanders hoofdpijn gaan bezorgen. De Patiëntenfederatie Nederland bevestigt dat beeld. De belangenbehartiger stelt ' woedend' te zijn over de aangekondigde verhoging. "Van de feestbegroting is voor patiënten en verzekerden, voor iedereen dus, weinig meer over op die manier", stelt directeur Dianda Veldman.

Wat verder meespeelt is dat de verzekeraars er naartoe hebben gewerkt de premiestijging voor dit jaar beperkt te houden. Zo stelt DSW per premiebetaler vorig jaar € 145,- aan de reserves onttrokken te hebben. "Om de reserves op een verantwoord niveau te houden", aldus DSW, is het niet mogelijk de reserves dit jaar nogmaals met hetzelfde bedrag af te bouwen. "DSW zal in 2017 de reserves met een bedrag van € 94,- op jaarbasis per premiebetaler afbouwen", aldus de verzekeraar bij de aankondiging. "Dit is derhalve € 51,- op jaarbasis per premiebetaler minder dan in 2016. Dit verklaart een stijging van € 51 op jaarbasis per premiebetaler, ofwel € 4,25 van de premiestijging per maand." Als Onderlinge Waarborgmaatschappij heeft DSW geen winstoogmerk. "Indien achteraf blijkt dat DSW de premie te hoog heeft vastgesteld, zal dit in de komende jaren op de premie in mindering worden gebracht."

DSW biedt vanaf de invoering van de basisverzekering maar één polis met dezelfde premie voor zowel individueel als collectief verzekerden, waarbij vrije keuze van zorgverlener centraal staat. Directeur Chris Oomen is verbolgen over het feit dat hij de zorgverzekering geen restitutiepolis meer mag noemen. Dit is omdat DSW zorgaanbieders zonder contract niet meer dan het gemiddelde gecontracteerde tarief wil betalen. In plaats daarvan gaat het nu om combinatiepolis - terwijl er aan de voorwaarden van de verzekering niets verandert.

Vorig jaar staken zorgverzekeraars naar verluidt samen twee miljard euro in premiedemping. Het kabinet rekende daar nu weer op. Ook andere zorgverzekeraars lieten al weten niet zoveel te kunnen teruggeven als vorig jaar.