Categorieën

Service

Één extra 'slimme Schiedamse meid' in vijf jaar

Één extra 'slimme Schiedamse meid' in vijf jaar
Onderwijs

Één extra 'slimme Schiedamse meid' in vijf jaar

  • Redactie
  • 29-01-2022
  • Onderwijs
Één extra 'slimme Schiedamse meid' in vijf jaar

Foto: Pixabay


SCHIEDAM - 'Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid'. In de jaren 90 wisten ze al hoe dat moest: een bètaprofiel kiezen. Schiedamse meisjes zien die boodschap wel zitten, maar de populariteit van een toekomst in de techniek groeit niet.

26,9 procent van de scholieres in Schiedam koos vorig schooljaar voor een technisch profiel. In hun tweede of derde jaar op de middelbare school kozen ze voor vakken als natuurkunde, scheikunde of techniek. 

Daarmee doen de Schiedamse jongedames het ongeveer zoals hun gemiddelde leeftijdgenote in het land: in Nederland kiest 27,3 procent van de meisjes voor een bètaprofiel. In Vlaardingen is dat opvallend lager, met 15,3 procent. Rotterdamse meisjes kiezen iets minder vaak exact dan hun Schiedamse leeftijdsgenotes: 26,1 procent koos vorig jaar voor het bètaprofiel.

Hoe ontwikkelt die animo voor technische vakken zich, zo vroeg online opleidingsinstituut Laudius zich af. Het vergeleek op basis van gegevens van DUO  de profielkeuze van eindexamenkandidaten van 2016 tot en met 2021. Daaruit bleek dat jongens nog steeds vaker voor technische en abstracte vakken kiezen dan meisjes: jongens kozen in 39,9 procent van de gevallen voor een bètaprofiel, 27,3 procent van de meisjes zag daarin zijn toekomst.
 
"Wel lijken meisjes een inhaalslag te maken", zo merkt Laudius op. Zo was in het schooljaar 2020/2021 het aandeel meisjes dat met een bètaprofiel eindexamen deed 22 proent hoger dan vijf jaar eerder. Bij jongens was er ook een stijging, maar die is met 14,7 procent veel minder sterk. In Schiedam was die tendens niet te onderkennen: in 2015/2016 deden 108 Schiedamse meisjes examen in de exacte vakken, afgelopen schooljaar waren dat er... 109.