Categorieën

Service

Eagle Energy: 'Onderzoek cv-installatie VvE’s laat veel kansen op besparingen zien'

Eagle Energy: 'Onderzoek cv-installatie VvE’s laat veel kansen op besparingen zien'
Wonen

Eagle Energy: 'Onderzoek cv-installatie VvE’s laat veel kansen op besparingen zien'

  • Advertorial
  • 18-08-2021
  • Wonen
Eagle Energy: 'Onderzoek cv-installatie VvE’s laat veel kansen op besparingen zien'

SCHIEDAM - Om Verenigingen van Eigenaren (VvE's) te helpen bij het besparen van energie biedt het Servicepunt Woningverbetering een gratis onderzoek aan voor VvE's met een gezamenlijke cv-installatie. Inmiddels is een onderzoek bij een dertigtal complexen uitgevoerd. Deze onderzoeken worden gedaan door het bedrijf Eagle Energy BV en Arie Baars vertelt er graag meer over: 

Hoe gaan jullie te werk?
Medewerkers van Eagle Energy komen ongeveer twee uur langs om de verwarmingsinstallatie te inspecteren en een vertegenwoordiger van de VvE te interviewen over het functioneren van de installatie. We maken een rapport met de resultaten, conclusies en aanbevelingen, dat sturen we naar de betreffende VvE.

Waar letten jullie op?
Tijdens de inspectie kijken we naar veiligheid, functioneren en duurzaamheid van de installatie. Allereerst kijken we naar de deugdelijkheid en het functioneren van de ketels. In bijna alle gevallen hebben we geadviseerd om het bedrijf dat het jaarlijks onderhoud doet te vragen de instellingen van de ketels aan te passen om zo een beter rendement te realiseren.

Dit is een simpele ingreep die al gauw een paar procent minder gasverbruik oplevert. Dit is goed voor het milieu en het bespaart geld. Daarnaast geven we een inschatting van de te verwachten resterende levensduur van de cv-installatie.

Wat hebben jullie ontdekt tijdens de inspecties?
Bij enkele onderzochte stookruimtes zagen we dat de VvE heel bewust de keuze had gemaakt om de installatie zo in te stellen dat hij effectief werkte en zo zorgt voor minder CO2-uitstoot. Echter bij de meeste complexen is dit niet het geval. Het teveel uitstoten van CO2 is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Heel vaak is het mogelijk om voor een betrekkelijk gering bedrag de installatie door de eigen installateur bij te laten stellen, met als resultaat een besparing tot wel tien procent.

Natuurlijk heeft Eagle Energy in een aantal gevallen ook vastgesteld dat het heel verstandig is de bestaande ketels te vervangen. Bij dit advies kijken we vooral naar de hoogte van energieverbruik en de veiligheid. In het rapport wordt een indicatie gegeven van de besparing, de investering en het verband hiertussen. Meestal is de terugverdientijd verrassend kort in vergelijking met andere verduurzamingsmaatregelen.

Bij geen enkele VvE was het warmte afgevende deel van de installatie, dit zijn de leidingen in het gebouw en de radiatoren, ingeregeld. Inregelen houdt in de praktijk in dat alle radiatorkranen worden vervangen door moderne 'slimme' nieuwe kranen. 

Wat zijn de voordelen van waterzijdig inregelen?
Waterzijdig inregelen is een eenvoudige ingreep. Het betekent vooral het vervangen van radiatorventielen. Dit heeft het volgende als resultaat:

+ Een totale energiebesparing van minstens vijftien procent
+ Je ketel gaat efficiënter werken
+ De temperatuur in huis wordt fijner

Natuurlijk betekent dit een investering, maar een hele verstandige. Je bespaart hiermee niet alleen direct geld en CO2, maar je bent gelijk ook voorbereid op de overstap naar een andere warmtebron, zoals stadsverwarming. Wat namelijk bijna niet bekend is, is dat wanneer je overstapt op een andere warmtebron dit inregelen sowieso moet gebeuren. Door vooruitlopend hierop deze ingreep nu al te laten uitvoeren, kan in de tussentijd dus redelijk bespaard worden in zowel CO2-uitstoot als in geld. Het zal duidelijk zijn dat het de moeite waard is deze inspectie nu uit te laten voeren.

Laatste kans om aan te melden

Heeft uw VvE een gezamenlijke cv-installatie en nog geen energieadvies ontvangen? Meld u dan via de bestuurder of beheerder van de VvE aan vóór 1 oktober aan via E: [email protected] onder vermelding VvE Blokverwarming.

Servicepunt Woningverbetering

Stadskantoor, Stadserf 1, Schiedam

Meer over Servicepunt Woningverbetering →