Categorieën

Service

Er komt een golf van verplichte vergunningaanvragen voor woningverhuurders aan

Er komt een golf van verplichte vergunningaanvragen voor woningverhuurders aan
Wonen

Er komt een golf van verplichte vergunningaanvragen voor woningverhuurders aan

  • Redactie
  • 16-02-2021
  • Wonen
Er komt een golf van verplichte vergunningaanvragen voor woningverhuurders aan

Aan de Bilderdijkstraat werd zonder vergunning een woning gesplitst en aan de Warande was een 'pension' met 'gastarbeiderachtige' omstandigheden

SCHIEDAM - De gemeente mag eigenaars van huurwoningen en bemiddelaars voor huurhuizen verplichten een vergunning voor hun werkzaamheden aan te vragen bij de gemeente. Daarvan is tot op heden mondjesmaat gebruikgemaakt. Burgemeester Lamers verwacht dat er de komende tijd een golf van verplichte vergunningaanvragen komt, met name door eigenaren van panden.

In mei 2019 werd er een hoofdstuk toegevoegd aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waardoor het mogelijk wordt eigenaren die panden verhuren en huurbemiddelaars aan een vergunning te binden. Dat is gedaan om arbeidsmigranten maar ook sociaal zwakkere inwoners van Schiedam tegen misstanden te beschermen. Lamers: “Als je door een deurwaarder of je corporatie bij een huurachterstand uit je huis wordt gezet, ben je om een dak boven je hoofd te krijgen algauw bereid om een malafide verhuurder op de koop toe te nemen, maar die eigenaar van de woning zuigt je vervolgens uit.”

Nu zijn de regels goed uitgeschreven. Afgelopen woensdag werden deze ‘Beleidsregels aanwijzing vergunningplichtige woningverhuur gemeente Schiedam 2020’ officieel vastgesteld door het college van B&W. Acht dagen na officiële publicatie worden de nieuwe regels van kracht. Binnenkort worden de regels ook op de website van de gemeente gepubliceerd, zodat iedereen die hier actief is op het gebied van verhuur van woningen vooraf op de hoogte kan zijn dat er zo’n vergunningplicht is en wat die plicht inhoudt. 

Dat de regels op de website gepubliceerd worden, kan de positie van de gemeente versterken mochten conflicten met verhuurders of bemiddelaars voor de rechter uitgevochten moeten worden. Schiedam is de eerste gemeente in ons land die met dit systeem van vergunningplicht werkt. Rotterdam studeert momenteel op het invoeren van een vergelijkbaar systeem.

Burgemeester Lamers heeft vanmiddag in een gesprek met de pers uitgelegd dat niet alle verhuurders en verhuurbemiddelaars vergunningplichtig worden. Dat zou tot onwerkbare bureaucratie leiden. Het gaat om gevallen waarvan de gemeente denkt dat de verhuurder of bemiddelaar mogelijk malafide is. De gemeente heeft inmiddels de nodige dossiers aangelegd van verhuurders en bemiddelaars waar dat mogelijk het geval is. Als voorbeeld van een deel van een straat die de gemeente in het vizier heeft noemt Lamers ‘een stuk van de Boerhaavelaan met lage huisnummers’.

Met misstanden en daartegen optreden heeft de gemeente inmiddels de nodige ervaring opgedaan. Zo werd in de afgelopen tijd opgetreden tegen een ‘pension’ van een uitzendbureau aan de Warande. Dat ‘pension’ staat nu leeg. “Hier waren mensen op een ‘gastarbeiderachtige’ manier gehuisvest. Bovendien maakten de bewoners onderling ruzie.” Onlangs werd handhavend opgetreden tegen een situatie van huisvesting van te veel arbeidsmigranten in een pand aan de Bilderdijkstraat. Aan de Bilderdijkstraat was de woning gesplitst zonder toestemming van de gemeente.

De nieuwe regels gelden voor de gehele stad, maar de nadruk zal liggen op Oost en West, waar de meeste misstanden voorkomen. Ook in Zuid en het Centrum zijn er misstanden bekend, alsook enkele in Groenoord, aldus burgemeester Lamers. Een vergunningplicht kan bijvoorbeeld in geval van verhuuractiviteiten opgelegd worden voor één of enkele panden in een straat, een gehele straat, een gehele buurt. Ook kan een vergunningplicht worden opgelegd aan een eigenaar voor al zijn panden in Schiedam. Er loopt nu al een vergunningaanvraag van een eigenaar met zo’n vijftien panden in Schiedam.

De aanvrager krijgt bij een vergunningaanvraag een zogenoemd Bibob-toets (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Als de aanvrager door deze integriteitstoets heen komt, dient hij een verhuurdersplan op te stellen. Hoeveel mensen komen er te wonen? Hoe groot zijn de kamers? Wat voor sanitair komt er? Hoe is het parkeren geregeld? Enzovoort.

Iedere bewoner zal zich – ook als zijn verblijf van korte duur is - moeten inschrijven bij de gemeente Schiedam (Basisregistratie Personen). “Dat is alleen al essentieel als er een brand is in een pand; dan is het van levensbelang dat de Brandweer weet hoeveel personen er in een pand wonen”, zo benadrukt Lamers. Hij illustreert dat met een brand in oktober 2018 aan het Van 't Hoffplein in Schiedam.

Ook is het verplicht dat het huurcontract en de arbeidsovereenkomst twee afzonderlijke contracten zijn. “Nu komt het helaas voor dat bij Oost-Europese arbeidsmigranten die via hun uitzendbureau gehuisvest zijn maandelijks 800 tot 1000 euro van hun loon wordt ingehouden voor het mede-bewonen van een éénkamerappartement. Met de coronacrisis hebben we ook kunnen ervaren tot wat voor toestanden het kan leiden als huur- en arbeidscontract verweven zijn. Als een arbeidsmigrant ontslagen wordt, komt hij of zij daarmee onmiddellijk op straat te staan, ook met de ernstige vorst van de afgelopen weken.”

De burgemeester verwacht de komende weken een golf van verplichte vergunningaanvragen door pandeigenaren. Dat gaat om eigenaren met respectievelijk 25, 35 en 40 panden in de stad.