Categorieën

Service

Geen beperkingen met Eneco-warmtenet

Geen beperkingen met Eneco-warmtenet
Wonen

Geen beperkingen met Eneco-warmtenet

  • Kor Kegel
  • 06-11-2017
  • Wonen
Geen beperkingen met Eneco-warmtenet

In 2014 werd de Leiding over Noord aangelegd; foto: Eneco

SCHIEDAM – Particuliere huiseigenaren in Schiedam zullen niet beperkt worden in hun keuzevrijheid als de stad wordt aangesloten op een warmtenet.

Het college van B&W zegt dit in antwoord op schriftelijke vragen van Groen Links-fractieleider Jeroen Ooijevaar. Het gemeentebestuur hoopt toekomstige woningen in Schiedam te kunnen verwarmen met restwarmte van de industrie bij Rozenburg. Er loopt een warmteleiding van Eneco door Schiedams grondgebied, maar Schiedam maakt hier geen gebruik van. Op dit moment wordt onderzocht of dat wel het geval kan worden.

Het college zegt van elke energiebron de potentie te onderzoeken om gas te vervangen. Er ontstaat geen monopolist op energiegebied, zo verwachten B&W, maar waarschijnlijk zal er per wijk wel één partij komen die een warmtenet beheert. Dat mag geen nadelige gevolgen hebben voor de consument.

Het warmtenetwerk van Eneco dat er nu al ligt, de Leiding over Noord, gaat van de Botlek onder Het Scheur door naar Vlaardingen om via Schiedam in Rotterdam uit te komen. Daar worden verschillende wijken van warmte voorzien. Dat de gemeente Schiedam er ook van wil profiteren, stond overigens al in het Klimaatbeleidsplan Schiedam 2016-2020.

Ook het Programma Slimme en Gezonde Stad Schiedam spreekt van onderzoek naar het benutten van de Leiding over Noord voor het verwarmen van woningen en utiliteitsgebouwen. Hiertoe werkt de gemeente samen met Woonplus, Eneco, Stedin en de provincie Zuid-Holland. In eerste instantie is het streven om Groenoord en Nieuwland op duurzame warmte aan te sluiten, zodat het aardgasloze wijken kunnen worden.

Groen Links had gevraagd of het klopt dat er niet wordt gesproken met andere commerciële partijen die alternatieven voor gasloze renovatie ontwikkelen. Daar gaat het college niet op in, maar uitsluitend Eneco en Stedin worden genoemd. Schiedam is aandeelhouder van Eneco. Wel antwoordt het college dat niet alleen gekeken wordt naar aansluiting op een warmtenet, maar dat ook alternatieven voor gasaansluitingen worden bestudeerd.

Het college legt de focus op het loskoppelen van aardgas, overeenkomstig de Energieagenda van het ministerie van Economische Zaken waarin de ambitie staat om om te schakelen naar een betrouwbare, betaalbare, veilige en C02-arme energievoorziening.

De regio AÏliantie Duurzaam Rijnmond heeft vorig jaar al in zogenoemde Routeplannen in beeld gebracht wat er nodig is aan duurzame energiebronnen om de overgang te kunnen maken. Op basis van deze routeplannen gaat de regio een energietransitieplan opstellen: er zal per gemeente een energievisie komen waarin per wijk staat wat de mogelijkheden zijn. De aansluiting op een warmtenet is daarbij een optie, maar geen doel op zichzelf.

De gemeente Schiedam is een van de dertig koplopers bij de warmtetransitie in de bestaande woningbouw. Het is het doel van deze landelijke pilot om in beeld te brengen hoe een proces om van het gas af te komen loopt, tegen welke knelpunten men aanloopt en vooral ook om in beeld te brengen welke kosten een dergelijke operatie met zich meebrengt. De gemeente kan vanuit de Green Deal rekenen op ondersteuning van de betrokken ministeries bij de voorbereiding en realisatie van het project. Lessen en ervaringen vanuit Schiedam kunnen ook gebruikt worden voor landelijk beleid. Eén ding is al duidelijk geworden uit het routeplan, zegt het college. Schiedam kan nooit zelf helemaal energieneutraal worden, omdat het grondgebied te beperkt is. Alle mogelijkheden die er zijn, dus ook aansluitingen op de warmteleiding van Eneco, zullen benut moeten worden. Samenwerking in de regio is daarnaast een must, vinden burgemeester en wethouders.