Categorieën

Service

Geluidhinder en slaapverstoring inwoners door vliegverkeer

Geluidhinder en slaapverstoring inwoners door vliegverkeer
Nieuws

Geluidhinder en slaapverstoring inwoners door vliegverkeer

  • Redactie
  • 27-07-2022
  • Nieuws
Geluidhinder en slaapverstoring inwoners door vliegverkeer

Geluidhinder en slaapverstoring kunnen effect hebben op de gezondheid; foto: GGD Rotterdam-Rijnmond


REGIO - In de omgeving rondom de grotere luchthavens ervaren veel mensen ernstige geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer. Dat blijkt uit het rapport Belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020 dat GGD GHOR Nederland recent heeft  gepubliceerd. In het rapport is de ervaren geluidhinder door vliegverkeer landelijk in kaart gebracht en vergeleken met eerdere jaren. Daarnaast is voor het eerst slaapverstoring door vliegverkeer landelijk in kaart gebracht.

In de omgeving van Schiphol en in gebieden in Zuid-Limburg en Noord-Brabant wordt ernstige geluidshinder en slaapverstoring door vliegverkeer ervaren. In de regio Rijnmond ervaren vooral inwoners van de gemeenten Lansingerland, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam hinder van vliegverkeer. Een aantal wijken in deze gemeenten liggen onder de aanvlieg- en landingsroutes van het vliegveld in Rotterdam.

Geluidhinder en slaapverstoring kunnen effect hebben op de gezondheid. In het rapport pleiten de GGD’en ervoor om gezondheidsrisico’s van omwonenden te verminderen door het verlagen van de blootstelling aan geluid van vliegverkeer en te streven naar de gezondheidskundige advieswaarden van de WHO. Bij de WHO-advieswaarden ervaart zo’n tien procent van de bevolking nog altijd geluidhinder en zo’n elf procent slaapverstoring. Het rapport laat zien dat er veel gebieden zijn die (ver) boven deze percentages hinder en slaapverstoring uitkomen. Vooral in de nacht is het van belang om de blootstelling aan geluid te verminderen. De GGD adviseert aan gemeenten om gezondheid als uitgangspunt te nemen bij de inrichting van de leefomgeving en om omwonenden actief te betrekken.

Via de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2020 is onderzoek gedaan naar de ervaren geluidhinder door vliegverkeer. Aan de monitor deden ruim een half miljoen mensen mee. Het onderzoek is afgenomen in het najaar van 2020 ten tijde van de Coronapandemie door de 25 GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM en CBS.