Categorieën

Service

Gemeente dempt inflatie met lokale lasten

Gemeente dempt inflatie met lokale lasten
Wonen

Gemeente dempt inflatie met lokale lasten

  • Redactie
  • 02-11-2022
  • Wonen
Gemeente dempt inflatie met lokale lasten

SCHIEDAM - Er valt van alles te zeggen over de gemeente Schiedam, maar niet dat de lokale overheid de inwoners van de stad komend jaar op kosten gaan jagen. De lokale lasten in Schiedam stijgen volgend jaar met 0,9 procent.

Schiedam rukt dan ook op in de ranglijst van Coelo, het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden. Hoe hoger op de lijst met gemeenten, hoe lager de lokale lasten, in vergelijking met de andere gemeenten in Nederland. Schiedam komt in 2022 uit op positie 163. Over 2021 was dat stek 195, over 2020 op plek 205. Daarbij moet wel aangemerkt worden dat er steeds minder gemeenten in Nederland zijn, als gevolg van fusies. Maar dat de positiewisseling relevant is blijkt bijvoorbeeld als die van Vlaardingen ernaast worden gelegd. De westerburen met problemen in de gemeentefinanciering gaan van plek 197 in 2020, via 200 in 2021 naar 210 in 2022. Voor de volledigheid ook grote buur Rotterdam erbij: van 153 naar 134 naar 137. Schiedam komt nu met zijn bruto woonlasten praktisch precies op het nationaal gemiddelde uit.

905 euro zijn voor een meerpersoonshuishouden in een eigen huis de bruto woonlasten in Schiedam, het cijfer waarmee ook Coelo rekende. Volgend jaar, 2023, stijgen die lasten 0,7 procent. Als wordt uitgegaan van alle huizen, dus zowel huur- als koopwoningen, dan is de gemiddelde stijging 0,9 procent (omdat de gemiddelde waarde van een eigen huis hoger ligt dan die van alle huizen tezamen). Dit jaar was de stijging ten opzichte van vorig jaar 1,9 procent.

De rioolheffing blijft in 2023 dezelfde als dit jaar: 263,22 euro. Stijging: nul procent dus. Dat kan ook omdat de heffing volgens de Begroting 2023 van de gemeente voor 99,7 procent kostendekkend is. Tegen 10,66 miljoen euro kosten staat de opbrengst uit de heffing van 10,63 miljoen.

De afvalstoffenheffing gaat volgend jaar wel iets omhoog. Drie procent om precies te zijn. Voor éénpersoonshuishoudens wordt het tarief € 327,51 (was in 2022 € 317,97).  Meerpersoonshuishoudens gaan € 386,81 betalen (2022: € 375,55). “Uit de afvalstoffenheffing worden de kosten van afvalbeheer (inzameling, vervoer, verwerking en handhaving) van huishoudelijke afvalstoffen, een deel van de kosten voor straatreiniging (kosten als gevolg van het verkeerd aanbieden van afvalstoffen), de toerekenbare omzetbelasting en een deel van de gemeentelijke overhead doorberekend aan de burgers van Schiedam.” De gemeente verwacht in 2023 meer dan een miljoen euro aan afvalstoffenheffing kwijt te schelden aan mensen met weinig inkomen.

Komend jaar trekt het gemeentebestuur zeshonderdduizend euro extra uit voor het afvalbeheer. Het geld wordt gestoken in ‘het intensiveren van de schoonmaak en het legen van afvalbakken/containers (met name in het weekend), het verbeteren van de grofvuilinzameling en vervanging/uitbreiding afvalbakjes (vogelproof)’, aldus de begroting 2023.

De opbrengsten van 13,57 miljoen dekken volgend jaar de kosten van 15,25 miljoen voor 88,9 procent, tegen dit jaar 90,9 procent. B&W wil de heffing in principe kostendekkend hebben. Maar: “Een volledig kostendekkend tarief zou een tariefstijging betekenen van ruim vijftien procent. Om op hetzelfde kostendekkendheidspercentage als 2022 te blijven, zou een stijging van ruim vijf procent nodig zijn. Een dergelijke stijging is in deze tijden niet verantwoord.”

De derde poot van de lokale lasten wordt gevormd door de onroerende zaakbelasting. Daarover schreef Schiedam24 al eerder, zie hier.

De gemeentelijke begroting 2023, inclusief de lokale lasten, komt vanavond aan de orde in de raadscommissie, die vanaf half acht in de Aleidazaal bijeenkomt.