Categorieën

Service

Gezamenlijke ambities leefbaarheid Woonplus en gemeente

Gezamenlijke ambities leefbaarheid Woonplus en gemeente
Wonen

Gezamenlijke ambities leefbaarheid Woonplus en gemeente

  • Redactie
  • 28-06-2022
  • Wonen
Gezamenlijke ambities leefbaarheid Woonplus en gemeente

De gemeente en Woonplus gaan wijken meer differentiëren; foto: Woonplus


SCHIEDAM - Woningcorporatie Woonplus en de gemeente Schiedam staan aan het begin van grote veranderingen: een veilige, leefbare en inclusieve stad is als thema in de woonvisie en dus in de prestatieafspraken opgenomen.

Schiedam staat voor grote uitdagingen; er is een aantal kwetsbare wijken. Ook leeft een te groot deel van de bewoners in armoede. In deze wijken staan hoge concentraties sociale huurwoningen. De gemeente en Woonplus gaan wijken meer differentiëren door gevarieerder en gespreid te bouwen. Ook versterkt Woonplus de komende tijd haar signaleringsfunctie, om zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor bewoners in de wijk.

Woonplus legde in het Ondernemingsplan onder andere vast om de signaleringsfunctie breder op te pakken en zo ook preventief te werken aan leefbaarheid in de wijk. Om sociale problemen beter en sneller te kunnen signaleren, zal er in de toekomst vaker iemand van Woonplus in de wijk te vinden zijn. Bewoners zien soms het als een drempel om telefonisch contact op te nemen of te mailen met de woningcorporatie over bijvoorbeeld schulden of woonoverlast. De corporatie wil deze drempel verlagen.

Daarnaast werkt Woonplus aan de leefbaarheid in de wijken door te zoeken naar goede oplossingen voor de bewoners met smalle schouders, onder meer door het Project Preventie Huisuitzettingen. Er worden samen haalbare afspraken gemaakt met gezinnen die een huurachterstand hebben, zodat het gezin niet uit huis gezet hoeft te worden. Op deze manier wordt er stap voor stap gewerkt aan een stabiele situatie.

Naast de sociale opgave op het gebied van leefbaarheid heeft Woonplus ook een forse bouwopgave van ruim achthonderd seniorenwoningen met een sociale huur. Daarvan wil Woonplus ongeveer een derde geclusterd aanbieden. Samen met zorginstellingen worden deze geclusterde seniorenwoningen toegewezen. Toetsing op inkomen is leidend. De overige woningen zijn zelfstandige seniorenwoningen, dichtbij voorzieningen en ontmoetingsplekken.

De gemeente, de Huurdersorganisatie Woonplus en Woonplus hebben in een vroeg stadium de samenwerking opgezocht en stelden samen de ‘Schiedamse Woonvisie’ op. Deze gezamenlijke visie is uitgewerkt in de Prestatieafspraken. Het nieuwe ondernemingsplan ‘Met ons in de buurt’ van Woonplus om in te zetten op differentiatie, herstructurering en ontmoeting, ondersteunt de Schiedamse Woonvisie. Woonplus en de gemeente willen de prestatieafspraken over een periode van twee jaar maken zodat er meer tijd besteed kan worden aan het realiseren van de afspraken.