Categorieën

Service

Liduina s biechtvader Jan Pot verbindt twee straten in West

Liduina s biechtvader Jan Pot verbindt twee straten in West
Nieuws

Liduina s biechtvader Jan Pot verbindt twee straten in West

  • Kor Kegel
  • 01-09-2022
  • Nieuws
Liduina s biechtvader Jan Pot verbindt twee straten in West

Liduina ligt op haar bed in aanwezigheid van Jan Pot en een engelbewaarder


SCHIEDAM – De openbare ruimte, die ontstaan is bij de woningbouw tussen de Van Smaleveltstraat en de Thomas à Kempisstraat, krijgt de naam Jan Potstraat. Burgemeester en wethouders van Schiedam vinden dat een passende naam. Jan Pot was de biechtvader van Liduina (1380-1433), Schiedams stadsheilige.  

Meer straten in dit deel van Schiedam-West zijn genoemd naar personen die in relatie stonden tot de heilige maagd van Schiedam. Zo beschreef Thomas à Kempis (1380-1471) haar leven in zijn ‘Vita Lidewigis’. De vijftiende-eeuwse pater Johannes Brugman ('praten als Brugman') (1400-1473) schreef over haar een hagiografie. De Sint Liduinastraat en de straten aan weerszijden worden de Liduinabuurt genoemd.  

Liduina mag worden vereerd als heilige. De rooms-katholieke kerk gedenkt daarmee dat zij haar lijden heldhaftig en geduldig droeg en talloze bezoekers troostte en inspireerde. Op 15-jarige leeftijd ging ze volgens de overlevering samen met vriendinnen schaatsen op de dichtgevroren Maas. Ze viel en brak daarbij een rib, waarna ze koudvuur opliep. Ze bleef hierdoor de rest van haar leven verlamd en aan bed gekluisterd. Af en toe kon ze daar opstandig over zijn, maar haar biechtvader Jan Pot adviseerde haar de passie van Jezus te overwegen. Toen dat geen troost opleverde, zag ze ervan af. Nadat haar geestelijk leidsman haar aanmoedigde, probeerde ze het opnieuw en kreeg ze zo veel voldoening, dat ze haar ziekte nog niet wilde ruilen voor een weesgegroet. Door deze houding maakte ze vooral een grote indruk op de chronisch zieken in haar tijd en in alle eeuwen daarna. 

Jan Pot is niet de enige ‘hulpverlener’ van Liduina naar wie een straat in het Westen van Schiedam is genoemd. Ook chirurgijn Godevart Willemszn. Sonderdanck werd vernoemd. In 1413 bezocht hij met gravin Margaretha van Bourgondië de zieke Liduina. Hij onderzocht haar en haalde de verrotte darmen uit haar lichaam. Deze hing hij te drogen aan een rekje. Sonderdanck kon haar verder niet helpen en verklaarde dat haar ziekte van God kwam.