Categorieën

Service

Milieudefensie en bewoners: zie af van warmtenet Groenoord

Milieudefensie en bewoners: zie af van warmtenet Groenoord
Wonen

Milieudefensie en bewoners: zie af van warmtenet Groenoord

  • Redactie
  • 30-10-2021
  • Wonen
Milieudefensie en bewoners: zie af van warmtenet Groenoord

De Leiding over Noord - hier in aanleg in 2014 - vormt de basis van het beoogde warmtenet in Groenoord; foto: Eneco


SCHIEDAM - Milieudefensie vraagt het Schiedamse gemeentebestuur te stoppen met het warmtenet in Groenoord. Reden daartoe zijn de grote risico’s van aanleg van de nieuwe energievoorziening in de wijk voor bewoners en milieu. 

Milieudefensie Schiedam doet de oproep mede namens zeven Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in de wijk en de bewonersvereniging Bachplein. Het schrijven aan B&W is ook gericht aan Eneco en Woonplus.

Deze drie instanties - gemeente, woningbouwvereniging en energieleverancier - werken aan de aanleg van een warmtenet voor de verwarming van voornamelijk flats in Groenoord. De grootschalige omschakeling kreeg de naam Nieuwe Energie voor Groenoord.

Als het aan Milieudefensie ligt komt die transitie er niet. Ook al maakt de organisatie zich druk om het milieu en complimenteert het burgemeester en wethouders met de zorgen die zij zich maken over ‘het klimaat, het enorme gebruik van fossiele brandstoffen en de negatieve consequenties voor het milieu’.

Maar de weg die gekozen is, is niet de goede, aldus het schrijven. “Het faillissement van het warmtebedrijf Rotterdam (enkele weken geleden uitgesproken, red.) mag in dit verband niet onvermeld blijven.” 

Milieudefensie en de bewonersgroepen maken zich zorgen om de risico’s die de mensen in Groenoord lopen. Vier punten worden genoemd in de brief: het risico op ‘energiearmoede’, omdat de afrekening met de bewoners gebaseerd is op de prijs van gas - en die stijgt hard, zo leert de recente geschiedenis; een CO2-heffing volgt. Verder zijn bewoners dertig jaar gebonden aan Eneco, met investeringen in de aansluiting die zorgen voor dertig jaar kosten. Bovendien verwachten de briefschrijvers dat de waarde van woningen in de wijk daalt vanwege de hoge energiekosten en de afnameverplichting.

Niet alleen bewoners dreigen de dupe te worden van de overstap naar een warmtenet, aldus Fred van der Drift namens Milieudefensie Schiedam. Ook het milieu wordt er niet per se beter op. Denk aan de manier waarop de warmte in het net tot stand komt, namelijk door het verbranden van afval. Door hier veel woningen op aan te sluiten ontstaat er een blijvende behoefte aan afval om et verbranden. Zodoende zal er minder gestuurd worden op recycling, vrezen de briefschrijver. Ook biomassa verdwijnt in de verbrandingsovens, zodoende wordt er ‘een CO2-hypotheek genomen op de toekomst’. Afval komt zelfs uit het buitenland, evenmin een stimulans op beperking van verspilling. En het warmtenet zelf is evenmin duurzaam, aldus Milieudefensie. “Het veroorzaakt zestig procent méér CO2-uitstoot.” Nu is de toezegging er wel dat duurzame bronnen steeds meer de voeding van het systeem zullen vormen, maar die toezegging is ‘een vogel in de lucht’, gezien het gebrek aan alternatieve restwarmte en de ‘gigantische kosten en onzekerheden bij diepe geothermie’. “Daardoor gaan we niet alleen de komende twintig jaar het serieuze risico lopen meer emissies uit te stoten, maar frustreert het warmtenet ook om richting 2050 daadwerkelijk te verduurzamen.” 

Al met al reden genoeg om het over een andere boeg te gooien, aldus Milieudefensie. “Wij vragen u om samen met bewoners van Groenoord een plan te maken voor een duurzaam Groenoord. Om flats en woningen met een toekomst te isoleren naar een niveau waarmee met lage temperaturen flats verwarmd kunnen worden. Wij adviseren u ook om op korte termijn bewoners extra te helpen bij het doen van simpele energiebesparingsmaatregelen. Er zijn dan oplossingen mogelijk om de wijk grotendeels te verwarmen door gebruik te maken van circulaire en echt duurzame bronnen.”