Categorieën

Service

Motie voor herziening bomennota

Motie voor herziening bomennota
Wonen

Motie voor herziening bomennota

  • Redactie
  • 07-11-2017
  • Wonen
Motie voor herziening bomennota
SCHIEDAM - Groen Links dient, samen met Progressief Schiedam en Fractie Janssen, bij de begrotingsbehandeling - zojuist begonnen - in de Schiedamse raad een motie in, waarin gevraagd wordt om een herziening van de Bomennota.

Als het aan de drie partijen ligt, worden in de herziene nota hogere eisen gesteld aan de herplantplicht en mogen meer mensen meepraten over het groen in de stad, ook als dat niet direct naast de deur is. In de Bomennota is geregeld hoe er met de bomen in de stad omgegaan moet worden. 

In de afgelopen jaren zijn in Schiedam vele duizenden bomen geveld, zo licht Groen Links toe. De partij heeft naar eigen zeggen steeds vooraan gestaan als het ging om pogingen bomen te behouden of - op z’n minst - elke gekapte boom te vervangen door een volwaardige boom. Zo werden er voor de aanleg van de landtunnel voor de A4 vierduizend bomen gekapt, maar werden er ‘twijgjes’ voor teruggezet, aldus de drie partijen. "Als er al herplant werd." Recent was er ophef over de kap van meer dan honderd bomen langs de Westfrankelandsedijk, daar ging het vooral over de manier waarop de inspraak georganiseerd was.