Categorieën

Service

Naar rechter om leerlingenvervoer

Naar rechter om leerlingenvervoer
Onderwijs

Naar rechter om leerlingenvervoer

  • Redactie
  • 07-02-2017
  • Onderwijs
Naar rechter om leerlingenvervoer
SCHIEDAM – De gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis stappen naar de rechter om een geschil met Connexxion te beslechten.

Het kort geding gaat om het contract dat de drie gemeenten en de vervoerder hebben voor het brengen en halen van schoolgaande leerlingen. Dit leerlingenvervoer naar scholen voor speciaal onderwijs is gegund aan Connexxion, naar eigen zeggen dat grootste vervoerder op dit gebied in Nederland.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Schiedam hebben de Waterwegsteden en Connexxion 'een zakelijk geschil over de naleving van dit contract'. “Connexxion meent een deel van de leerlingen niet te hoeven vervoeren.” Het bedrijf is in oktober gestopt met het vervoer waarvan het denkt dat niet te hoeven verrichten.

De drie gemeenten voelden zich daarom genoodzaakt tijdelijk een andere vervoerder in te schakelen. De gemeenten menen dat Connexxion ten onrechte het vervoer heeft gestaakt en eisen dat de vervoerder het contract nakomt. Dit op straffe van een dwangsom.