Categorieën

Service

Neemt armoede in Schiedam nu toe of niet?

Neemt armoede in Schiedam nu toe of niet?
Gezond

Neemt armoede in Schiedam nu toe of niet?

  • Redactie
  • 20-10-2020
  • Gezond
Neemt armoede in Schiedam nu toe of niet?

SCHIEDAM - Stijgt de armoede in Schiedam als gevolg van de Coronacrisis, of valt dat alles mee? De antwoorden van B&W op vragen van de PvdA en SP in de raad hierover geven een diffuus beeld.

Het aantal bijstandsaanvragen in Schiedam nam met 87 procent toe, stellen B&W. De cijfers komen van Stroomopwaarts, dat voor het hele bedieningsgebied van de drie Waterwegsteden een stijging van 32 procent noemt. Dat zou betekenen dat er in Vlaardingen en Maassluis maar heel beperkt voor het eerst een beroep is gedaan op de bijstand.

87 Procent toename klinkt behoorlijk rampzalig. Het gaat om een vergelijking van de periodes 13 maart tot 1 juli van dit jaar met dezelfde periode vorig jaar. 

Maar het antwoord van het college op de vraag hoeveel meer Schiedammers een beroep doen op armoederegelingen geeft een heel ander beeld. Hier is volgens B&W sprake van een daling van 22 procent (in het Waterweggebied negentien procent).

En op de vraag hoe het staat met de betalingsachterstanden van huurders van Woonplus laat B&W weten dat hun aantal aanzienlijk verminderd is. Van 953 huishoudens op 30 juni vorig jaar naar 811 op 30 juni van dit jaar.

En de Voedselbank laat via het college weten dat er momenteel honderdvijftig pakketten op vaste basis worden verstrekt, een tiental meer dan een jaar geleden.

Het is de vraag of de vragenstellers uit deze antwoorden een duidelijk beeld kunnen opmaken.

Stroomopwaarts MVS

Broersvest 110, Schiedam

Meer over Stroomopwaarts MVS →