Categorieën

Service

Ombouw Heilig Hartkerk tot zorgappartementen stap verder

Ombouw Heilig Hartkerk tot zorgappartementen stap verder
Gezond

Ombouw Heilig Hartkerk tot zorgappartementen stap verder

  • Redactie
  • 24-03-2023
  • Gezond
Ombouw Heilig Hartkerk tot zorgappartementen stap verder

SCHIEDAM - Joel Investments kan door met de transformatie van de Heilig Hartkerk tot thuis voor ouderen met een zorgbehoefte. De Omgevingsvergunning voor de ombouw is ‘van rechtswege’ verleend.

Jos Lamper, een van de partners in Joel Investments, legt uit dat het proces naar die vergunning iets anders is gelopen dan gepland. “Dat van rechtswege wil zeggen dat die vergunning een direct gevolg is van de wet.” Normaliter zou B&W een vergunning verlenen door aan te kondigen dat het ‘voornemens is deze te verlenen’, waarna belanghebbenden eventueel bezwaar kunnen aantekenen. “Nu is de vergunning er gekomen. Belanghebbenden kunnen natuurlijk nog steeds bezwaar aantekenen.”

De katholieke kerk van de Gorzen werd in september 2020 aan de eredienst onttrokken. Joel Investments maakte in de herfst van 2021 bekend het complex met pastorie te willen kopen om er 36 zorgappartementen en een gezondheidscentrum in te realiseren. Januari afgelopen jaar werd de verkoop tussen parochie en investeerders beklonken en begon een traject van plannenmaken en ook de vergunningaanvraag.

Die werd op 12 december gedaan, vertelt Lamper. “Dat was een pittige klus, ook al valt ons plan binnen de maatschappelijke bestemming die geldt voor het kerkgebouw.” Een overheidsinstelling heeft na zo’n aanvraag acht weken om over de aanvraag te besluiten. Heeft men meer tijd nodig, dan kan een verlengingstermijn van zes weken worden ingeroepen. “Dat betekende dat de gemeente voor 6 februari moest reageren”, aldus Lamper. “Een paar dagen voor die datum kwam de gemeente met een lijst met aanvullende vragen; begrijpelijk, het is immers een beeldbepalend monument.” Een dergelijke aanvullende vragenlijst schort de termijn waarbinnen de gemeente moet reageren op. “We hebben binnen een maand die vragen beantwoord, die tijd hadden we ook echt wel nodig”, aldus Lamper. 

“Voor wat de vergunningverlening is de vernieuwing van de Heilig Hartkerk een zogenaamd kruimelprocedure. We vallen met ons plan een klein beetje buiten de rooilijnen van de bestaande bebouwing, het kerkgebouw. Dat gebeurt met name achter, aan de Merwedestraat, omdat we de daar nieuwe hoofdingang willen maken.” Voor een kruimelprocedure is geen nieuw bestemmingsplan nodig.

Enkele dagen na het indienen van de gevraagde antwoorden verliep de achtwekentermijn. Als die termijn niet genoeg was om tot een oordeel te komen, had de gemeente de verlenging van maximaal zes weken moeten inroepen, maar dat is niet gebeurd. “Dan bepaalt de wet dat de vergunning van rechtswege moet worden verleend”, aldus de projectontwikkelaar. Dus verwacht hij een dezer dagen de aankondiging van de vergunning op de kanalen die de gemeentelijke overheid daarvoor inzet. Dan begint een periode van zes weken waarin belanghebbenden eventueel bezwaar kunnen indienen. 

Lamper legt uit dat hij de gang van zaken graag uit de doeken doet, om te voorkomen dat mensen achterdochtig worden, juist vanwege dat ‘van rechtswege’. “Dat men zou kunnen denken dat het niet is beoordeeld, maar dat is absoluut niet zo. Sinds we een kleine twee jaar geleden met onze plannen kwamen heeft de gemeente Schiedam zich er echt achter geschaard. We hebben steeds goed contact gehad en we blijven aan tafel, ook als de vergunning er is. We blijven er open voor staan als de gemeenteambtenaren dingen aan willen geven die zij bijvoorbeeld anders zien. Als we daar rekening mee kunnen houden in ons project, zullen we dat ook doen.”

Lamper hoopt tegen de zomer van volgend jaar de eerste bewoners van de nieuwe woonvoorziening te kunnen verwelkomen.