Categorieën

Service

Omwonenden rekenen niet op fiat voor overleg luchthaven

Omwonenden rekenen niet op fiat voor overleg luchthaven
Nieuws

Omwonenden rekenen niet op fiat voor overleg luchthaven

  • Redactie
  • 17-07-2022
  • Nieuws
Omwonenden rekenen niet op fiat voor overleg luchthaven

Picknicken bij het vliegveld, mei dit jaar


SCHIEDAM - De bewonersvertegenwoordigers van Schiedam en Lansingerland in het overleg rond de toekomst van de Rotterdamse luchthaven, rekenen er niet op te kunnen instemmen met de eindversie van het Voorlopig Pakket Participatietraject (VPP).

"Omdat het samen uit, samen thuis was, betekent dit dat er in oktober dus geen eensluidende voorkeursscenario zal komen", stelt John Witjes, de Schiedamse vertegenwoordiger. Al eerder trokken de vertegenwoordigers van de gemeenten Rotterdam en Zuidplas zich terug uit het participatietraject, omdat in hun ogen de omwonenden onvoldoende werden gehoord en krimpscenario's voor het vliegveld niet in de plannenmakerij werden opgenomen. Vorige week kwam de provincie Zuid-Holland tot een vergelijkbaar oordeel. 

Schiedam en Lansingerland blijven wel betrokken. "Thea van de Coevering-van Heesewijck (namens Lansingerland, red.) en ik willen in september nog deelnemen aan de gesprekken over de uiteindelijke tekst die er wél zal komen. (..) Dat betekent inderdaad dat we nu al aangeven (en dit weten de participanten ook) dat we een uitkomst die niet in lijn is met wat wij hebben ingebracht, niet te zullen onderschrijven."

De twee bewonersvertegenwoordigers komen tot die stap nadat op bewonersavonden, 'maar ook vanuit de diverse gemeenteraden' naar voren is gekomen dat het VPP als ‘te mager’ werd gezien. "Omwonenden willen een gezonde nachtrust, zonder gewekt te worden door het geluid van startende en landende vliegtuigen", schrijven Van de Coevering en Witjes in een informatiebericht. "Een langere nachtsluiting en beperking van de openingstijden voor de nu geldende (omzettings-)regeling werden noodzakelijk geacht." Ook was er volgens hen veel kritiek op het idee van hinderreductie door stillere vliegtuigen, zeker als dat zou leiden tot groei van het aantal vluchten.

"In intensieve gesprekken in juni met de participanten over het vervolg op het VPP hebben wij geconcludeerd dat er onvoldoende ruimte is om tot een scenario te komen dat recht doet aan de opdracht die u ons als bewonersvertegenwoordigers heeft meegegeven." Wat hen betreft wegen enkele verbeteringen die uit het VPP kunnen voortkomen niet op tegen de ook door de meedenkende bewoners gesignaleerde knelpunten (zoals groei van het aantal vluchten en vliegen in de nacht). "Wij hebben aangegeven dat ook te verwachten is dat wij niet kunnen instemmen met een nadere uitwerking van het VPP."

Met namen ergeren de bewonersvertegenwoordigers zich aan de steeds ingebrachte stelling dat hinder kan worden verminderd door de komst van nieuwe stillere vliegtuigen. "Wij zien het als een loze kreet. Niet hoorbaar stiller, maar wel vaker vliegen, is niet wat wij verstaan onder hinderreductie. Als bewonersvertegenwoordigers bij alle regionale luchthavens van nationaal belang hebben wij al bij de totstandkoming van de Luchtvaartnota 2020-2050 aangegeven dat dit een belofte is die al sinds het eind van de jaren 70 van de vorige eeuw is gedaan, maar die sindsdien nimmer is ingelost. Het ‘geloof’ in de effecten van stillere toestellen blijft echter hardnekkig. Het feit dat de minister inmiddels het aantal vluchten op Schiphol wil laten krimpen, omdat reductie van hinder voor de omwonenden moet prevaleren boven economisch belang, biedt perspectief."

Deze weken wordt het eindproduct van het participatietraject, met behalve bewoners ook vertegenwoordigers van de luchthaven, de gebruikers van het vliegveld en verschillende overheden, samengesteld. "In september bespreken wij hetgeen dat op tafel ligt en daarbij zullen wij als bewonersvertegenwoordigers gemotiveerd aangeven wat ons finale oordeel is. Op deze manier wordt voor alle betrokkenen ook gelijk duidelijk hoe de belangen van de omwonenden naar onze opvatting op een goede wijze in een nieuw Luchthavenbesluit kunnen worden verwerkt."

Witjes: "Om te stellen, zoals de provincie doet, dat het participatietraject al met al mislukt is, vind ik wat ver gaan. Er kan zeker nog wat bereikt worden, al is het maar dat duidelijk wordt dat sommige belangen toch te ver uiteenliggen om tot een gezamenlijke oplossing te komen."