Categorieën

Service

OPS wil opheldering rol provincie in 'Groenoord van gas los'

OPS wil opheldering rol provincie in 'Groenoord van gas los'
Politiek

OPS wil opheldering rol provincie in 'Groenoord van gas los'

  • Redactie
  • 10-12-2021
  • Politiek
OPS wil opheldering rol provincie in 'Groenoord van gas los'

SCHIEDAM - De Ouderenpartij Schiedam (OPS) vraagt commissaris van de Koning Jaap Smit om de openbaarmaking van de vastgelegde communicatie rond het aanstellen van de nieuwe programmamanager van het project Nieuwe Energie voor Groenoord.

Die informatie moet de fractie helpen om antwoord te krijgen op een prangende vraag die ze heeft: "Zit deze programmamanager er voor de gemeente Schiedam en haar bewoners, of zit zij er om Gedeputeerde Staten uit de wind te houden?"

Aanleiding voor de vraag is een mailbericht van de gedeputeerden Berend Potjer en Jeanette Baljeu aan het Schiedamse college. Daarin bepleiten zij het project Nieuwe Energie voor Groenoord in antwoord op enkele vragen vanuit Schiedam. Onder meer stellen de twee in het bericht aan de toenmalige wethouders Jeroen Ooijevaar en Fahid Minhas dat hen 'verontrustende berichten' hebben bereikt 'dat de gemeenteraad erg kritisch is op het project Nieuwe Energie voor Groenoord'. Het bericht dateert van de week voor de behandeling van het voorstel voor het grootschalig van het gas halen van woningen in Groenoord in de raad, op 15 december vorig jaar. Volgens de Zuid-Hollandse bestuurders zou het 'een gemiste kans zijn' als de raad niet akkoord gaat. "Naar onze mening geeft dit project een unieke, betaalbare en haalbare kans om een belangrijke stap te zetten in het realiseren van de klimaatdoelen en de wijk een extra impuls te geven. Als Schiedam hier niet mee instemt gaat de opgave niet weg, maar vergroot zij wel het (financieel en organisatorisch) risico omdat nu alle partijen meedoen en meefinancieren. Als Schiedam nu de stekker uit dit project trekt ondermijnt dat het vertrouwen van en de relatie met deze partijen en is het nog maar de vraag welke afweging deze partijen maken als Schiedam later alsnog hiertoe besluit", zo citeert Maarten Reuderink van OPS de mailwisseling.

Volgens de fractie botst de ondertoon van het bericht met het belang van een goede eigen afweging die Schiedam moet maken. OPS stelt het belangrijk te vinden 'dat de gemeente Schiedam zijn eigen belangen behartigt en niet de belangen van twee leden van Gedeputeerde Staten die zich hebben gecommitteerd aan deze tikkende tijdbom'.

Ook daarom is het zo belangrijk dat de manager van het project de Schiedamse belangen dient, aldus OPS. "Het schetst dan ook onze verbazing dat nu, naar verluid, een programmamanager Nieuwe Energie voor Groenoord is aangesteld bij de gemeente Schiedam, die betaald wordt door de Provincie Zuid-Holland."

Het verzoek van OPS gaat in de vorm van een zogenaamd WOB(Wet Openbaarheid Bestuur)-verzoek.