Categorie├źn

Service

Opvolger van Lamers, wat zegt de kunstmatige intelligentie

Opvolger van Lamers, wat zegt de kunstmatige intelligentie
Politiek

Opvolger van Lamers, wat zegt de kunstmatige intelligentie

  • Han van der Horst
  • 16-04-2023
  • Politiek
Opvolger van Lamers, wat zegt de kunstmatige intelligentie

COLUMN - De gemeenteraad – zo horen wij – wil graag weten wat voor een burgemeester de Schiedammers wensen nu Cor Lamers, met een welverdiend pensioen gaat. Liefhebbers kunnen toetreden tot het internetpanel van onze stad (zie hier). Dan krijgen zij een vragenlijst om in te vullen.

Dat is op zich natuurlijk al een beetje sturend. Door vragen te stellen bepalen de gemeenteraadsleden zelf al wat zij belangrijk vinden en wat niet, tenzij de deelnemers worden uitgenodigd om bovendien hun zegje te doen over wat ze maar van belang vinden. 

Wat zal er dan uitkomen, uit de beantwoording van al die vragen? Dat kan ik nu al voorspellen. De nieuwe burgemeester moest een mensenmens zijn, iemand met opvattingen van zich zelf, maar toch verbindend van aard. Velen zullen invullen dat ze de voorkeur geven aan een vrouw, dat ook. Met minder kun je tegenwoordig niet aankomen. Ook moet de burgemeester in staat zijn de stad naar buiten te vertegenwoordigen. De hoogst geplaatste persoon van Schiedam dient nu eenmaal prima te kunnen lobbyen en lijmen, zodat we er allemaal ons voordeel mee doen en het steeds beter toeven is in ons Schiedam, met zijn bruisende binnenstad. Wacht, laat ik chatGTP eens vragen wat die ervan denkt!

Hier is het antwoord:

Als kunstmatige intelligentie heb ik geen politieke voorkeur of mening. Maar ik kan u vertellen dat het profiel van een burgemeester vaak afhankelijk is van de specifieke behoeften en uitdagingen van een stad.

Voor Schiedam zou een geschikte burgemeester iemand kunnen zijn die:
* ervaring heeft met het leiden van een gemeente of andere organisatie, en die beschikt over leiderschapskwaliteiten zoals visie, daadkracht en het vermogen om mensen te inspireren en te motiveren.
* bekend is met de problemen die spelen in Schiedam, zoals het verbeteren van de veiligheid en het aanpakken van de sociale ongelijkheid. Een burgemeester die oplossingsgericht kan denken en samen kan werken met andere partijen om de problemen aan te pakken zou zeer welkom zijn.
* goede communicatieve vaardigheden heeft en in staat is om te luisteren naar de bewoners van Schiedam en deze te vertegenwoordigen. Ook moet de burgemeester goed kunnen samenwerken met andere gemeenten en overheden om de belangen van Schiedam te behartigen.
* empathisch is en oog heeft voor de menselijke kant van de problemen waarmee Schiedam kampt, en bereid is om actie te ondernemen om de situatie van kwetsbare groepen te verbeteren.
* bereid is om innovatieve ideeën te omarmen en Schiedam te positioneren als een moderne, duurzame en leefbare stad.

Natuurlijk zijn dit slechts enkele mogelijke eigenschappen van een geschikte burgemeester voor Schiedam, en kunnen er nog vele andere aspecten meespelen in het selectieproces.

Dat zegt dus de kunstmatige intelligentie. Nu de feitelijke situatie: bij het aanwijzen van een nieuwe burgemeester speelt diens politieke kleur een belangrijke rol. Deze functionaris wordt benoemd door de kroon waarbij de commissaris van de Koning ook nog een belangrijke rol speelt. Men zal het eens worden over een personage dat bijdraagt aan het evenwicht van politieke kleuren in burgemeestersland als geheel en vervolgens zoekt men naar een verdienstelijk iemand voor wie een benoeming in Schiedam een stapje omhoog is of een mooie plek om na afloopt van de feitelijke loopbaan te landen.

Zo zal het gaan en niet anders. Daarna betoont de nieuwe burgemeester zich erg enthousiast over Schiedam. Er zullen profielen in de krant verschijnen die erg lijken op het advies van ChatGTP.

Wat ik je brom.