Categorieën

Service

Pas in oktober met metro naar strand

Pas in oktober met metro naar strand
Nieuws

Pas in oktober met metro naar strand

  • Redactie
  • 16-07-2022
  • Nieuws
Pas in oktober met metro naar strand

SCHIEDAM – Met de metro naar het strand zit er deze zomer niet in.  Er is nog werk aan de winkel eer er met passagiers op het laatste stukje van de Hoekse Lijn kan worden gereden. Dit liet de Rotterdamse wethouder Vincent Karremans deze week weten.

Het wordt volgens hem wel oktober eer de metro naar Hoek van Holland Strand echt rijdt. 

Er zijn op dit moment ‘veiligheidsblokkerende bevindingen’ die eerst moeten worden opgelost. “Het gaat hier om bijvoorbeeld de fundering van een aantal bovenleidingsmasten. Dit in combinatie met de doorlooptijden van het proefrijden en de indienststellingsvergunning, maakt dat het nog niet realistisch en verantwoord is om de Metro aan Zee deze zomer nog in exploitatie te laten gaan”, aldus Karremans.

“Ik vind het, in het bijzonder voor de strandbezoekers, erg vervelend dat zij deze zomer nog geen gebruik kunnen maken van deze metroverbinding naar het strand van Hoek van Holland. Strandbezoekers kunnen deze zomer wel gebruik maken van bus 611 die in vier minuten van het tijdelijke busstation Hoek van Holland Haven richting strand rijdt.”

Karremans legt in een brief aan de Rotterdamse raad de precieze stand van zaken uit. “Begin mei zijn de kortsluitproeven succesvol uitgevoerd en is gestart met het dynamisch testen - met een rijdende metro zonder passagiers.” Op 16 mei reed voor het eerst een testvoertuig over het nieuwe tracé, vanaf het huidige eindpunt station Hoek van Holland naar station Strand. 

Na die testen zijn de ‘herstelwerkzaamheden en restpunten’ aan station Strand weer opgepakt, aldus Karremans. “Het betonherstel aan de buitenwanden is afgerond. In juli worden de vloer, wanden en binnenzijde van de voetgangerstoegang afgewerkt. Ook wordt een anti-graffitilaag aangebracht. Na de restwerkzaamheden aan de buitenzijde van het station, worden de steigers verwijderd en kan de stroom weer op de bovenleiding voor de start van het proefbedrijf.” 

Dat proefbedrijf is de laatste stap voordat de dienstregeling begint. De RET rijdt dan ongeveer drie weken een dienstregeling, maar dan zonder passagiers. “De beheerder doet de aanvraag voor de indienststellingsvergunning bij de MRDH. Die hanteert een beoordelingstermijn van ongeveer vier weken. Vervolgens verleent de MRDH, met een advies van de Inspectie Leefomgeving & Transport een vergunning met beperkingen, omdat de resultaten vanuit het proefrijden behoren tot de afronding van de veiligheidsbeoordeling. Na een succesvol proefbedrijf vervallen de beperkingen uit de vergunning en kan de exploitatie starten. Voor de indienststellingsvergunningsaanvraag en de overdracht aan beheer, is een volledig informatiedossier nodig waarin aangetoond wordt dat het systeem gebouwd is conform de eisen en veilig is. Momenteel wordt hard gewerkt aan het afronden van het informatiedossier en het oplossen van de laatste veiligheidsgerelateerde openstaande punten. De vergunning kan vervolgens worden aangevraagd.” 

Het uitstel van de uitgebruikname van het laatste stukje Hoekse Lijn leidde al tot veel negatieve reacties, onder meer bij de horeca-ondernemers op het strand die al op extra omzet door een grote toeloop naar hun strand hadden gerekend.