Categorieën

Service

Pot nog maar op twee stekkies in Schiedam te krijgen, officieel

Pot nog maar op twee stekkies in Schiedam te krijgen, officieel
Nieuws

Pot nog maar op twee stekkies in Schiedam te krijgen, officieel

  • Redactie/Schiedammer Online
  • 27-07-2020
  • Nieuws
Pot nog maar op twee stekkies in Schiedam te krijgen, officieel

Pas Op, op de hoek Hoofdstraat/Nieuwe Haven


SCHIEDAM - Ooit had Schiedam vier coffeeshops. Na het op last van de gemeente sluiten van de coffeeshop aan de Boterstraat (Fat Freddy's Cat), bleven er drie over. Vorig jaar heeft een selectieprocedure door de gemeente om opnieuw tot een bestand van vier coffeeshops te komen niet tot een nieuwe coffeeshop in Schiedam geleid. Het aantal coffeeshops bleef tot drie beperkt. Inmiddels is ook de coffeeshop op de Parkweg (Spoenk) gesloten.

In dit geval is de sluiting niet op last van de gemeente, maar is de oorzaak van de sluiting dat de vergunninghoudende exploitant is overleden, zo laat de gemeente ons desgevraagd de reden van de sluiting weten.

De AOV-fractie van de gemeenteraad stelde schriftelijke vragen aan het college van B&W in het kader van problemen op de Maasboulevard. In de inleiding op de vragen stelt het AOV: "Sinds de coffeeshop op de Parkweg is gesloten, is de overlast van drugskoeriers op meerdere plekken in Schiedam toegenomen, zo ook aan de Maasboulevard." Gevraagd wordt door het AOV aan het college van B&W: "Welke maatregelen zijn er tot nu toe genomen om overlast door drugskoeriers in heel Schiedam tegen te gaan?"

Oktober vorig jaar werd gemeld dat de procedure om tot uitbreiding van het aantal coffeeshops te komen opnieuw zou worden gestart. Wij hebben de gemeente gevraagd of en zo ja wanneer de nieuwe procedure zal worden gestart. Desgevraagd bevestigde een woordvoerder van de gemeente ons dat momenteel in Schiedam twee coffeeshops zijn geopend en hij liet ons weten dat de gemeente het voornemen heeft weer een procedure te starten om tot uitbreiding van het aantal vergunninghoudende coffeeshops te komen, maar dat nog niet bekend is, wanneer de procedure gestart zal gaan worden. Het gaat hier om een zogenoemde schaarse vergunning, wat zoveel wil zeggen dat vier het maximale aantal vergunningen is voor coffeeshops in Schiedam. 

De huidige twee coffeeshops in Schiedam bevinden zich op het Broersveld 3 (Mik Mak) en aan de Hoofdstraat 311 (Pas Op).