Categorieën

Service

Rotterdam-The Hague Airport:  politiek schandaal in wording

Rotterdam-The Hague Airport:  politiek schandaal in wording
Wonen

Rotterdam-The Hague Airport:  politiek schandaal in wording

  • Ingezonden
  • 28-07-2022
  • Wonen
Rotterdam-The Hague Airport:  politiek schandaal in wording

INGEZONDEN - Chris Zijdeveld werd tussen 1974 en 1994 vijf keer wethouder van Schiedam. Hij maakte in de periodes veel werk van - het woord werd nog maar weinig gebruikt - duurzaamheid. Hij heeft moeite om zich niet te laten horen nu hij ziet wat er gebeurt rond het vliegveld in Rotterdam, dus ook in Schiedam.

"Als je zo lang als ik deelnam in de politieke praktijk, heb je niet meteen de neiging om dé politiek als onbetrouwbaar af te schilderen, maar inmiddels ben ik zover. En dat valt me niet gemakkelijk.

Kort na mijn aantreden als wethouder werd duidelijk dat Schiedam een grondpositie had voor de ontwikkeling van zesduizend woningen. Omdat dit één van de weinige mogelijkheden was in het Rijnmond-gebied, werden we door de minister van Volkshuisvesting Gruijters, en de gecommitteerde van het Openbaar Lichaam Rijnmond Roozemond, onder grote druk gezet om snel te gaan bouwen.

Ik wees nadrukkelijk op de potentiële bedreiging van het zieltogende Rotterdamse vliegveld Zestienhoven (tegenwoordig Rotterdam – The Hague Airport). Als dat vliegveld zich zou ontwikkelen zou dat het woongenot voor toekomstige bewoners van Schiedam-Noord ernstig bedreigen. Ik wees ook op het gevaar dat dit zelfstandig niet-levensvatbare vliegveld, ooit als vuilnisbakfunctie van het agressief expanderende Schiphol wél tot leven zou kunnen worden gewekt.

Niet vrij van triomf wezen beide verantwoordelijke bestuurders op het toen kort geleden vastgestelde Streekplan Rijnmond, waarin het vliegveld was wegbestemd. Schiedam kon erop rekenen dat dit streekplan integraal zou worden uitgevoerd. Nadat ook nog andere toezeggingen waren gedaan, ging de woningbouw in Schiedam-Noord voortvarend van start. Het Streekplan Rijnmond zou het woongenot van de toekomstige bewoners beschermen.

We zijn bijna vijftig jaar verder. De gemeente Rotterdam heeft, zonder waarneembare tegenstand van hogere bestuursorganen, haar vermeende status-zakenvliegveld in leven gehouden. Het met list en bedrog steeds verder gegroeide Schiphol (zie voormalig directeur Cerfontaine) heeft de grenzen van de groei bereikt. Maar heeft inmiddels ook een belang in die voormalige luchthaven Zestienhoven.

Wat ik indertijd vreesde, en wat volstrekt in strijd is met de indertijd politiek vastgestelde ruimtelijke ontwikkeling waarbinnen Schiedam-Noord is uitgebouwd, is toch gebeurd. Ondanks de nieuwe prestigieuze naam is de Rotterdamse luchthaven verworden tot ordinaire vuilnisbak voor Schiphol.

De bewoners van Schiedam-Noord (en niet alleen die) ervaren steeds meer vliegtuiglawaai. Niet door zakenvervoer, zoals op status beluste Rotterdamse stadsbestuurders steeds voorspiegelden. Nee: door ordinair charterverkeer. Met nauwe zitplaatsen volgepakte vliegtuigen van prijsvechters. Of van die luchtvaartmaatschappij waarin onze regering ooit zonder goedkeuring van de volksvertegenwoordiging een groot belang nam, dat nog verder dreigt te worden uitgebreid.

Na het toeslagenschandaal, het gesol met Groningen, en het verlies van vertrouwen bij de boeren is hier een nieuw schandaal in wording. Een waarbij de politiek het laat afweten of zelfs in de verkeerde richting werkt. De verloedering van de samenleving gaat weer verder. Ik houd mijn hart vast.

Politiek is in de 21ste eeuw ernstig verloederd, werkt niet meer in hoofdzaak aan een goede samenleving en is op onderdelen zelfs verantwoordelijk voor de afbraak hiervan. Zal zelfs ik ooit nog gaan meedoen aan harde acties?"