Categorieën

Service

Schiedam biedt vijftig asielzoekers tijdelijke noodopvang

Schiedam biedt vijftig asielzoekers tijdelijke noodopvang
Nieuws

Schiedam biedt vijftig asielzoekers tijdelijke noodopvang

  • Redactie
  • 22-12-2021
  • Nieuws
Schiedam biedt vijftig asielzoekers tijdelijke noodopvang

De exacte plek waar de boot aan de Buitenhaven komt te liggen is nog niet bekendgemaakt


SCHIEDAM - De gemeente Schiedam opent op korte termijn tijdelijke noodopvang voor vijftig asielzoekers. Hiermee komt Schiedam tegemoet aan het besluit van de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid die onder andere de regio Rotterdam, waar Schiedam deel van uitmaakt, heeft aangewezen om met spoed noodopvanglocaties te organiseren.

De asielzoekers zullen worden opgevangen op een schip aan de Buitenhavenweg.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dat verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers heeft een groot tekort aan crisisnoodopvangplekken. In totaal zijn er in Nederland op dit moment tweeduizend plekken te weinig. Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie & Veiligheid heeft daarom drie gemeenten en de regio Rotterdam aangewezen om te voorzien in zulke plekken. De regio Rotterdam, waartoe Schiedam behoort, heeft een taakstelling opgelegd gekregen van in totaal vijfhonderd asielzoekers.

De afgelopen dagen is er door de verschillende gemeenten binnen de regio intensief overlegd over hoe deze taakstelling het beste kan worden verdeeld. Rotterdam vangt met 250 mensen verreweg de meeste asielzoekers op; Schiedam is verantwoordelijk voor de organisatie van vijftig noodopvangplekken. Burgemeester Cor Lamers: “Er is sprake van een acuut landelijk opvangprobleem. Als gevolg daarvan zijn wij als regio Rotterdam-Rijnmond geconfronteerd met een aanwijzing van het kabinet. Wij zijn er desondanks als regio in geslaagd om tegemoet te komen aan de taakstelling vanuit het ministerie. We kiezen in Schiedam heel bewust voor een vorm die geschikt is voor tijdelijke opvang en niet ten koste gaat van bestaande woonvoorzieningen in de stad.”

In samenwerking met het COA wordt de komende dagen een boot aan de Buitenhavenweg ingericht als noodopvanglocatie. De verwachting is dat de eerste asielzoekers daar tussen kerst en oud en nieuw hun intrek zullen nemen. De Schiedamse noodopvang is gericht op een beoogde periode van vier maanden. Het is de bedoeling dat asielzoekers vanuit de tijdelijke opvang worden overgebracht naar reguliere opvanglocaties elders in het land. Lamers: “We ontvangen straks mensen die met alle risico’s van dien hun onveilige thuislanden hebben verlaten om duizenden kilometers verderop een veilig bestaan te kunnen opbouwen. Ik hoop van harte dat Schiedam zich gastvrij toont gedurende hun verblijf in onze stad.”