Categorieën

Service

Schiedam doet mee in initiatief voor veiliger haven- en industriecomplex

Schiedam doet mee in initiatief voor veiliger haven- en industriecomplex
Nieuws

Schiedam doet mee in initiatief voor veiliger haven- en industriecomplex

  • Redactie
  • 13-03-2021
  • Nieuws

Beeld vanuit de Gorzen ten tijde van de brand bij Shell Pernis, juli 2017; foto: Marco Mulder


SCHIEDAM – Een cyberaanval die de fabrieken in de Botlek platlegt, of erger. Dat is voor veel betrokkenen het nachtmerriescenario als het gaat om de chemische industrie en de risico’s van mensen met een kwaad geweten die het erop gemunt hebben.

Schiedammers zullen het beeld herkennen, opgevoed als we zijn met de risico’s die gepaard gaan met het chemisch-industrieel complex op nog geen tien kilometer afstand. De stad stelt nu voor zelf een bijdrage te leveren om te voorkomen dat het rampscenario ooit werkelijkheid zal worden.

Het college van Schiedam wil deelnemen aan de stichting Ferm. Die is bedoeld om ‘het haven- en industrieelcomplex weerbaarder te maken tegen digitale dreigingen’. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft afgelopen maand ingestemd mee te gaan doen met Ferm.

“De VRR focust zich niet alleen op de klassieke kortdurende rampen, maar ook op nieuwe langdurige crises”, schrijft B&W. “Het Ferm-project past daar goed bij. Aan fysieke preventieve maatregelen wordt in het haven- en industrieel complex al flink aandacht besteed. Dat zien we helaas nog niet op het gebied van digitale weerbaarheid”, aldus het
college. “Daarmee neemt de kans toe dat digitale verstoring gaat leiden tot ongewenste langdurige fysieke effecten in de omgeving.”

De veiligheidsregio kan zelf besluiten in te stappen in een publiek-private stichting als Ferm. Maar volgens de bepalingen worden de raden van de gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling dan wel om hun mening gevraagd. Vandaar dat het college de raad informeert dat de veiligheidsregio van plan is 87.000 euro, verdeeld over drie jaar, in Ferm te steken. “Deze financiële consequenties zijn al meegenomen in de goedgekeurde meerjarenbegroting van de veiligheidsregio”, aldus het college.

“Gelet op bovenstaande stelt het college de gemeenteraad voor om geen inhoudelijke zienswijzen in te dienen tegen de deelname aan de stichting Ferm en het algemeen bestuur van de VRR hiervan in kennis te stellen.”