Categorieën

Service

Schiedam gaat aandringen op beperking overlast vliegveld

Schiedam gaat aandringen op beperking overlast vliegveld
Wonen

Schiedam gaat aandringen op beperking overlast vliegveld

  • Redactie
  • 20-10-2022
  • Wonen
Schiedam gaat aandringen op beperking overlast vliegveld

SCHIEDAM - Het gemeentebestuur van Schiedam gaat toch luid en duidelijk aan de rijksoverheid en de eigenaren van de Rotterdamse luchthaven laten weten dat de overlast van de komende en vertrekkende vliegtuigen niet verder mag toenemen.

Daarmee wacht de stad niet op de definitieve bevindingen van het zogenaamde Participatietraject dat de opmaat vormt voor het door de minister te nemen Luchthavenbesluit, waarin de vereisten en grenzen van het vliegverkeer op ‘Zestienhoven’ worden vastgelegd.

Er was wel het een en ander voor nodig besloten werd de brief te schrijven. Vorige maand, in de commissievergadering, werd duidelijk dat een aangekondigde motie van CDA en Groen Links niet op voldoende draagvlak in de raad kon rekenen. D66 en de PvdA besloten een - volgens John Maris van Progressief Schiedam - ‘minder verstrekkende’ briefinhoud voor te stellen, krijgen direct al de steun van CDA en Groen Links, en ook van AOV, Alles voor Schiedam en de Ouderenpartij als mede-ondertekenaars. In de raadsvergadering van dinsdag stemden ook alle andere raadsleden voor, met uitzondering van de twee mensen van LOS en een VVD-er.

In de brief, die nog opgesteld moet worden, komt te staan dat Schiedam wil dat het Luchthavenbesluit ervoor zorgt dat ‘de overlast voor Schiedammers in ieder geval niet verder toeneemt’ en juist, voor zover mogelijk, geminimaliseerd wordt.

Of dat met een brief ‘op poten’ gaat gebeuren is natuurlijk maar zeer de vraag. Christien Bruggeman van AOV toonde zich sceptisch. “Voor nu is deze breed gedragen brief het hoogst haalbare.” Wachtend op het definitieve rapport over het participatietraject en een nieuw Luchthavenbesluit sprak zij in de vergadering een ‘voorgevoel’ uit van wat ‘waarschijnlijk’ gaat komen. “Het kabinet wil het aantal vluchten op Schiphol verminderen vanwege de ernstige geluidsoverlast en milieuschade rondom Amsterdam. Vluchten die Schiphol niet meer kan uitvoeren, komen dus naar de luchthavens van Rotterdam en Eindhoven, onderdeel van de Royal Schipholgroep. Rotterdam dreigt hiermee geluidsnormen te gaan overschrijden. De directie van het vliegveld heeft daar de traumahelikopter voor aangewezen, als een van de oorzaken. Dus met allemaal ingewikkelde rekensommen en gerommel zal die naar alle waarschijnlijkheid moeten verdwijnen, zodat er weer ruimte ontstaat voor de commerciële luchtvaart. Wanneer je toevallig onder de aanvlieg- of opstijgroute woont, heb je gewoon pech. De opdracht van de minister aan Rotterdam The Hague Airport om een gedegen particpatietraject uit te voeren wordt omgeven door strakke regels, opgelegde geheimhouding, ongelijke partners en een ongelijke onderzoeksopdracht. Het AOV ziet dit als complete minachtig van het vliegveld naar omwonenden. Wie nog denkt dat dit een eerlijk proces is: nee, er spelen te grote economische belangen.”

Maar waar een vorig voorstel, door middel van een motie van Groen Links en CDA, de handen van de raad niet op elkaar kreeg - en dat was toch wel een eerste voorwaarde om een brief die een potje kan breken te kunnen versturen - lukt dat wel een een brief die minder concreet de vele bezwaren van Schiedammers tegen het vliegverkeer van Zestienhoven onder de aandacht brengt. In dat eerste voorstel was onder meer sprake van het toestaan van het ’volvliegen’ van slotcapaciteit, het ‘onacceptabel’ zijn van een rol als overloopluchthaven van Schiphol en een dito oordeel over het met voeten treden van de voorgeschreven vliegroutes. Verder zou er verplicht moeten worden nagedacht over ‘geen groei’ van de luchthaven in het participatietraject en nodige verbetering van de communicatie vanuit de gemeente naar de Schiedammers.

Koen van Baekel van D66 lichtte toe dat de motie van zijn partij en de PvdA ‘staat op de schouders van de vorige motie’. Hij schetste de ontwikkelingen rond de Rotterdamse luchthaven van de afgelopen jaren: “Je ziet een degelijke luchtvaartwet, een technische complexe maar ook verfijnde manier om vluchtbewegingen en geluid en overlast te meten en reguleren. In meerdere overlegorganen, in de beste Nederlandse poldertraditie, proberen we met zijn allen als partijen met elkaar er het beste van te maken. Met toch telkens als resultaat: meer groei, meer overlast vooral ook en tegen de bezwaren van bewoners en gemeenten in.” Daar moet een eind aan komen.

Zie ook dit artikel.