Categorieën

Service

Schiedam ontvangt twaalf miljoen voor Nieuw-Mathenesse

Schiedam ontvangt twaalf miljoen voor Nieuw-Mathenesse
Wonen

Schiedam ontvangt twaalf miljoen voor Nieuw-Mathenesse

  • Redactie
  • 24-06-2022
  • Wonen
Schiedam ontvangt twaalf miljoen voor Nieuw-Mathenesse

Nieuw-Mathenesse wordt getransformeerd; foto: gemeente Schiedam


SCHIEDAM - Het kabinet heeft voor de komende tien jaar 7,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor het bereikbaar maken van nieuwe grootschalige woningbouwlocaties. Om snel stappen te kunnen zetten, hebben de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) samen met regionale overheden versnellingsafspraken gemaakt. Het kabinet trekt nu circa 1,2 miljard euro uit voor de eerste zeventig voorstellen die samen leiden tot realisatie en bereikbaarheid van zo'n 135.000 woningen binnen nu en de komende vijf jaar. Ook Schiedam komt in het lijstje voor.

In bestuurlijke gesprekken met de regio’s in het afgelopen voorjaar zijn regio’s en gemeenten uitgenodigd om woningbouwvoorstellen in te dienen die bijdragen aan een snellere beschikbaarheid van betaalbare woningen. Het gaat om woningbouwprojecten die door kleine ingrepen als de aanleg van een brug, tunnel, fietspad of busstation versneld gerealiseerd kunnen worden.

Op dit moment zijn 32 voorstellen zo ver uitgewerkt dat tussen het Rijk en de verschillende regio’s al concrete afspraken zijn gemaakt. Over de andere 38 plannen is het streven in het najaar afspraken te kunnen maken. Bij die laatste 38 plannen zit ook Schiedam en wel de gebiedsontwikkeling Nieuw-Mathenesse. Het zou gaan om 1.200 woningen, met een gevraagde Rijksbijdrage van 12.250.040 euro.

Wethouder Antoinette Laan van Wonen is blij met de versnellingsgelden: “Met deze gelden kunnen we zorgen dat we sneller aan de slag kunnen met bereikbaarheid en het maken van extra verbindingen vanuit Nieuw-Mathenesse naar de binnenstad en naar station Schiedam Centrum. Er is daarbij aandacht voor parkeren, wegen en fiets- en wandelpaden. We zorgen hiermee dat een deel van de geplande woningen in Nieuw-Mathenesse eerder kan worden gebouwd. Dat is goed nieuws voor Schiedamse huishoudens, die daardoor sneller zicht hebben op een nieuwe woning.”

Nieuw-Mathenesse kent vier deelgebieden die in twee fases worden aangepakt. In de eerste fase is dat het noordelijk deel van het gebied, dat bestaat uit het VROM-terrein, de glasfabriek, de Van Deventerdriehoek en het Distilleercluster. De tweede fase betreft de Gustoweg en de Nieuwe Maas.