Categorie├źn

Service

Schiedam verwelkomt vluchtelingen: wij maken plek

Schiedam verwelkomt vluchtelingen: wij maken plek
Nieuws

Schiedam verwelkomt vluchtelingen: wij maken plek

  • Ingezonden
  • 11-11-2022
  • Nieuws
Schiedam verwelkomt vluchtelingen: wij maken plek

SCHIEDAM -  Manifest 'Wij maken plaats'.

Wereldwijd zijn bijna negentig miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en onderdrukking. Een klein aantal daarvan probeert Europa te bereiken. De beelden van Lesbos, de kinderen op wrakke boten en het aanspoelen van overleden vluchtelingen raken iedereen. Al bijna 49.000 mensen stierven aan de Europese grenzen. In plaats van hen een veilige haven bieden, treft hen hier opnieuw een mensonterende situatie. In ter Apel waar zevenhonderd mensen buiten sliepen, met zwaar te kort schietende basale voorzieningen. Artsen zonder Grenzen: ‘het is ongekend en verontrustend dat wij voor het eerst in Nederland medische hulp gaan bieden’. Let wel, er is hier geen sprake van een vluchtelingencrisis, maar van een opvangcrisis, ontstaan uit politieke onwil en bestuurlijk onvermogen om asielzoekers humaan op te vangen. Het is onaanvaardbaar dat vluchtelingen daar nu de dupe van zijn.

De oplossing vanuit het kabinet is verwerpelijk. Dit kabinet neemt maatregelen om de instroom te beperken waaronder vertraging van gezinshereniging. Het recht op gezinshereniging is een fundamenteel onderdeel van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Kinderrechtenverdrag. Nederland heeft zich ook verbonden aan de EU-gezinsherenigingsrichtlijn die een wachttermijn of huisvestingseis voor vluchtelingen verbiedt. Het gaat hier om een breedgedragen norm: gezinnen horen bij elkaar te blijven. Ook een asielstop is geen optie. Het is onze plicht om onze deuren te openen voor mensen die vervolgd worden en verdreven zijn. Dat hebben we in 1948 al vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Schiedam heeft in het coalitieakkoord vastgelegd dat nieuwkomers (= vluchtelingen) alle ruimte krijgen om onderdeel uit te maken van Schiedam en worden gesteund in het volwaardig meedraaien in de Schiedamse samenleving. Wij, Schiedammers, Schiedamse instellingen en organisaties willen ons hiervoor ook inzetten maar pleiten ook voor een blijvende en ruimhartige opvang en een warm welkom voor nieuwe vluchtelingen in onze stad, waaronder ook alleenstaande kinderen en jongeren. De opvang van Oekraïners laat zien dat het kan. Waar de nood hoog is past menselijkheid en geen quotum.

Daarom vragen wij het stadsbestuur:

- gezien de noodsituatie in onder meer Ter Apel en andere asielcentra ruimhartig meer mensen op te vangen in onze stad,

- deze mensen opvang te bieden zo lang als nodig is; voorkom onnodig rondzeulen van kwetsbare mensen,

- al deze mensen een warm onthaal te bieden in onze stad,

- zich extra in te spannen om meer statushouders en alleenstaande kinderen en jongeren te vestigen, bijvoorbeeld door aanpak van leegstand van woningen, opeisen en verbouwen van leegstaande panden, bouwen van prefabwoningen (met duurzaam materiaal en bouwmethoden) en vooral ook sterk uitbreiden van sociale huurwoningen,

- zich uit te spreken voor ruimhartig asielbeleid en tegen instroombeperking waaronder tijdelijk opschorten van gezinshereniging. Dit is onwettig en inhumaan. Vluchtelingen hebben recht op asiel aanvragen en gezinshereniging is een mensenrecht.

Wij, organisaties en burgers van Schiedam, willen op onze beurt ook een steentje bijdragen om de vluchtelingen welkom te heten. We willen helpen waar nodig, met vrijwilligerswerk, geld en goederen en waar mogelijk huisvesting. Menselijkheid is aan ons allemaal.

Dit manifest wordt ingediend namens:

Alevitische Culturele Centrum
Ambassade van Vrede Schiedam
De Lets ruil winkel Schiedam
GroenLinks Schiedam
Interreligieuze werkgroep Schiedam
Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen
Muradiye Moskee
Partij van de Arbeid Schiedam
PKN Grote Kerk Schiedam
Protestantse gemeente PGKethel
Seniorenvereniging Soos Blauwhuis
Sociale en Culturele Islamitische Vereniging
Stedelijk museum Schiedam
Stichting Hotspot Hutspot Schiedam
Stichting Inclusia
Stichting Meredia
Stichting Zona Franca
Team Buurtvrouw
Theater gezelschap De Stokerij
Vluchtelingenwerk Nederland, Locatie Schiedam
Wijkcentrum Stichting De Erker