Categorieën

Service

Schieveste: stedenbouwkundige onderzoeken gestart

Schieveste: stedenbouwkundige onderzoeken gestart
Wonen

Schieveste: stedenbouwkundige onderzoeken gestart

  • Redactie
  • 03-02-2023
  • Wonen
Schieveste: stedenbouwkundige onderzoeken gestart

De eerste voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van Schieveste zijn nu gestart; foto: Schieveste


SCHIEDAM - Achter de schermen van het volop in ontwikkeling zijnde Schieveste zijn volgens Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) belangrijke stappen gezet.

Eind september 2021 ondertekenden de gemeente Schiedam en OCS de grondovereenkomst voor het eerste bouwvlak van Schieveste. Dit bouwvlak - Schiehoven - bestaat uit zo'n duizend woningen in een mix van studentenhuisvesting, middeldure en vrije sector appartementen, waarvan 75 procent valt in het segment 'betaalbaar'. Sindsdien zijn volgens OCS achter de schermen belangrijke stappen gezet. De eerste voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van Schieveste en de stedenbouwkundige onderzoeken voor het eerste bouwvlak Schiehoven zijn nu gestart.

OCS heeft onder andere het structuurontwerp samengesteld en samen met de gemeente Schiedam diverse gesprekken gevoerd met belanghebbende partijen. Zoals met NS en ProRail over de mogelijke vernieuwing van station Schiedam-Centrum. De gemeente heeft het bestemmingsplan gewijzigd van kantorenlocatie naar een multifunctionele woonlocatie met zo'n drieduizend woningen en deze inmiddels vastgesteld.

Bij de Raad van State is een tweetal beroepen tegen het nieuwe bestemmingsplan ingesteld. Een uitspraak wordt ergens dit jaar verwacht, hetgeen een aangepast tempo in de ontwikkeling van de plannen met zich meebrengt. OCS maakt van deze tijd en ruimte gebruik voor gesprekken met belanghebbenden en gebruikers van het gebied. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan voor Schieveste heeft OCS circa twee jaar nodig om de plannen verder uit te werken en de bouw voor te bereiden.