Categorie├źn

Service

SIC mag derde basisschool openen in Schiedam

SIC mag derde basisschool openen in Schiedam
Onderwijs

SIC mag derde basisschool openen in Schiedam

  • Redactie
  • 01-06-2022
  • Onderwijs
SIC mag derde basisschool openen in Schiedam

In Schiedam-Oost kan SIC een Ababil 2 beginnen


SCHIEDAM - Stichting Islamitisch College mag per augustus 2023 een basisschool openen in Schiedam-Oost. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten. Voor het oprichten van een school voor voortgezet onderwijs op islamitische basis kreeg de stichting geen fiat.

Dat is het gevolg van een bijzondere ronde waarin initiatiefnemers hun voorstellen om scholen op te richten, konden indienen. In heel Nederland reageerden 56 organisaties met voorstellen; 34 ervan zijn gehonoreerd met de goedkeuring van het ministerie. Daarmee zijn deze scholen verzekerd van voldoende financiële middelen om een start te kunnen maken.

Voorheen was het zo dat een school pas overheidsfinanciering kreeg als deze haar bestaansrecht had bewezen. Dat betekende in de praktijk dat kleine organisaties niet tot het oprichten van een nieuwe onderwijsinstelling kwamen, domweg omdat het geld ontbrak. Mede om het monopolie van de grote onderwijsblokken met vele scholen, meestal vanuit een levensbeschouwelijke richting, te doorbreken, koos het ministerie voor een andere wijze van financieren: betaling van de kosten vooraf. Als natuurlijk voldaan is aan een aantal voorwaarden.

Dat zijn onder meer voldoende handtekeningen van ouders die het initiatief voor een nieuwe school steunen, in het postcodegebied van de school en een rand van zes kilometer eromheen. Verder moet er een goed onderwijsplan liggen. De beoordelingen (veertig voor basisonderwijs, zestien voor voortgezet onderwijs) door het ministerie/de Inspectie van Onderwijs zijn gisteren bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de initiatieven volgens de nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen zijn beoordeeld.

In het primair onderwijs ging het om 29 aanvragen om een nieuwe school op te richten en elf aanvragen om nevenlocaties te verzelfstandigen. Van de 29 aanvragen voor nieuwe scholen zijn er 22 goedgekeurd. Andere initiatieven trokken zich terug, konden op te weinig belangstelling van ouders rekenen of kregen een negatief advies van de inspectie, omdat de te verwachten onderwijskwaliteit onvoldoende was. Van de elf aanvragen voor verzelfstandiging trok één zich terug. De andere tien aanvragen zijn goedgekeurd.

Van de zestien aanvragen in het voortgezet onderwijs zijn er niet meer dan twee goedgekeurd. De meeste aanvragen kregen een negatief advies van de inspectie, meestal omdat de inspectie de invulling van het burgerschapsonderwijs onvoldoende vond, zo stelt het ministerie. Ook lukte het circa de helft van de aanvragen niet om voldoende ouderverklaringen aan te leveren.

Behalve scholen met een islamitische grondslag zijn onder de indieners en gehonoreerden met plannen voor nieuwe scholen met name initiatiefnemers die het verschil tussen school en dagopvang willen slechten door scholen/opvang van bijvoorbeeld zeven tot zeven aan te bieden. Andere scholen die mogen beginnen onderscheiden zich door bijzondere vormen van onderwijs, zoals onderwijs buiten, of onderwijs met meer tijd voor de kinderen, of scholen die kinderen ook levenslessen willen aanbieden.

SIC kreeg ook toestemming om scholen onder de naam Ababil te stichten in Vlaardingen en Maassluis. Dat is bijzonder; in Vlaardingen deed de stichting al acht keer eerder een aanvraag, om steeds nul op het request te krijgen. 

De stichting stelt 'excellent onderwijs' te willen verzorgen, vanuit een eigen identiteit, 'voor de wereldburgers van morgen'. SIC heeft al twee basisscholen in Schiedam (ook El Furkan), en kan nu een Ababil 2 openen in de wijk oost. "Wij bieden kwalitatief goed, Islamitisch onderwijs dat een basis legt voor (verder) ontwikkelen en leren; een basis voor succesvol leven en participatie in de maatschappij", aldus de aanvraag van SIC. "Hier geven wij verder invulling aan door te anticiperen op de moderne methoden. We bieden technieklessen en programmeerlessen aan en werken met robots binnen de scholen! Onze scholen vormen een mini-gemeenschap waar de kinderen de islamitische normen en waarden, ons mensbeeld en de uiting ervan ervaren, beleven en zich eigen kunnen maken."

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs): “We hebben in ons land vrijheid van onderwijs, waarin er ruimte is om nieuwe scholen te stichten. Tegelijk zijn we ook kritisch: het moeten goede scholen zijn. Met deze nieuwe wet zien we dat een aantal scholen niet mag starten, omdat de inspectie verwacht dat leerlingen hier geen goed onderwijs zullen krijgen. Dat is onacceptabel. Als school moet je aan hoge eisen voldoen, bijvoorbeeld als het gaat om burgerschapsonderwijs, zodat alle leerlingen met een stevige basis van school komen.”

SIC stelt zelf in de aanvraag: "Met de oprichting van onze scholen hebben wij de volgende opdrachten op ons genomen:
1. Het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs zodat onze kinderen hun talenten optimaal ontwikkelen al naar gelang hun capaciteiten en deelnemen aan alle vormen van onderwijs.
2. Wij willen een islamitische opvoeding aan onze kinderen geven, zodat zij zich sterk identificeren met de islam als hun eigen geloofsovertuiging, een positief zelfbeeld ontwikkelen en opgroeien tot zelfbewuste, zelfverzekerde, zelfstandige, weerbare en mondige moslims.
3. Als school willen wij samenwerken met ouders om de opvoeding thuis en op school op elkaar af te stemmen zodat de kinderen in een herkenbare en vertrouwde omgeving opgroeien.
4. Vanuit onze islamitische overtuiging willen wij een bijdrage leveren aan de sociale cohesie en de emancipatie van moslims in Nederland. SIC wil bijdragen aan de snel veranderende en veeleisende maatschappij van morgen. Dit betekent dat wij de leerlingen toerusten met kwaliteiten die zij in de toekomst gaan inzetten. Om dat te realiseren bieden wij kwalitatief goed onderwijs gericht op basisvaardigheden én brede ontwikkeling."