Categorieën

Service

Slotbijeenkomst ‘Een vuist tegen huiselijk geweld'

Slotbijeenkomst ‘Een vuist tegen huiselijk geweld'
Nieuws

Slotbijeenkomst ‘Een vuist tegen huiselijk geweld'

  • Redactie
  • 24-11-2021
  • Nieuws
Slotbijeenkomst ‘Een vuist tegen huiselijk geweld'

Het is voor het eerst dat de gemeenteraad zo zelf de handen uit de mouwen heeft gestoken om dit onderwerp, samen met de betrokken wethouders en ambtenaren, op te pakken met de stad; foto: gemeente Schiedam


SCHIEDAM - Op dinsdag 30 november vindt de digitale slotbijeenkomst ‘Een vuist tegen huiselijk geweld’ plaats.

Het is de afronding van een jaar lang aan de slag zijn met huiselijk geweld door een werkgroep van raadsleden, namens de voltallige gemeenteraad van Schiedam en in samenwerking met het college. De opbrengsten van dit traject worden die avond gepresenteerd. De start is om 19.30 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via E: [email protected].

Op 9 december 2020 is een regionale webinar gehouden over de aanpak van huiselijk geweld en wat daarbij de rol van de gemeenteraad kan zijn. Daaropvolgend is een werkgroep van raadsleden aan de slag gegaan door met organisaties in de stad in gesprek te gaan over dit onderwerp en te spreken over wat bij een goede aanpak nodig is, wat al goed gaat en wat beter kan. Daarbij stonden zes verschillende vormen van huiselijk geweld centraal: ouderenmishandeling, vrouwenbesnijdenis, kindachterlating en huwelijkse dwang, loverboys, gedwongen prostitutie en mensenhandel, kindermishandeling, psychische mishandeling en (ex-)partnergeweld en stalking.

De mix van grote (regionale) professionele organisaties, kleine, lokale organisaties, de wijkondersteuningsteams, scholen en maatschappelijke initiatieven zoals Yets Foundation en Stiching J&S bleek volgens de gemeente een heel goede om samen het gesprek aan te gaan. Want de aanpak van huiselijk geweld lukt alleen samen, onderstreept de gemeente. Op deze bijeenkomsten zijn tips en aanbevelingen opgehaald die 30 november worden gepresenteerd.

Naast de benen-op-tafelbijeenkomsten is er ook een bewustwordingscampagne ontwikkeld en gevoerd om het onderwerp uit de taboesfeer te halen en informatie te geven over de verschillende vormen van huiselijk geweld. 

Het is voor het eerst dat de gemeenteraad zo zelf de handen uit de mouwen heeft gestoken om dit onderwerp, samen met de betrokken wethouders en ambtenaren, op te pakken met de stad. Zo hebben de raadsleden zelf de bijeenkomsten verzorgd en zelf meegewerkt aan de totstandkoming van de filmpjes, de website en de flyer. Het is ook niet eerder voorgekomen dat burgemeester Lamers en wethouder Van Aaken dit zo los durfden te laten en hierin samen met de raadsleden zijn opgetrokken.