Categorieën

Service

Toestand in de wereld maakt realisatie Havenveste onzeker

Toestand in de wereld maakt realisatie Havenveste onzeker
Nieuws

Toestand in de wereld maakt realisatie Havenveste onzeker

  • Kor Kegel
  • 31-03-2022
  • Nieuws
Toestand in de wereld maakt realisatie Havenveste onzeker

Zo moet Havenveste eruit gaan zien, maar de bouw wordt een jaar vertraagd

SCHIEDAM – De oorlog van Poetin tegen Oekraïne heeft zelfs consequenties voor de huisvesting van de Schiedamse senioren. De Frankelandgroep ziet zich genoodzaakt de aanbesteding van het project HavenVeste tijdelijk stil te leggen. Er zijn te veel onzekerheden over het beschikbaar komen van bouwmaterialen, levertijden en prijzen. 

Bestuur en directie van de Frankelandgroep hebben de afgelopen dagen met drie geselecteerde aannemers contact gehad over de toestand in de wereld en de gevolgen daarvan voor de lopende aanbesteding. De aannemers zijn het met de Frankelandgroep eens dat er momenteel te veel onzekerheden zijn. Met ieders begrip en instemming is besloten om de aanbesteding tijdelijk stil te leggen.  

Het plan HavenVeste voorziet in de realisatie van 62 woningen die in eerste instantie als verpleeghuisplaatsen benut gaan worden en voorts kantoren, leslokalen, behandelruimten, de uitbreiding van het restaurant van Frankeland en nieuwe fysioruimte. Het was de bedoeling nog dit jaar met de bouw te starten, maar dat schuift minstens een jaar op. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de wereld wordt dinsdag 1 november 2022 als datum gehanteerd voor de hervatting van de gesprekken met de aannemers vooruitlopend op de feitelijke aanbesteding. De nieuwe uiterste datum voor inschrijving wordt dan maandag 16 januari 2023.  

“Het is verstandig, maar leuk is anders!” zeggen bestuurder Ben de Koning en directeur beheer Pepita Breugem van de Frankelandgroep.