Categorieën

Service

Trefpunt werd steunpunt; vernieuwing naar beter inburgeren

Trefpunt werd steunpunt; vernieuwing naar beter inburgeren
Nieuws

Trefpunt werd steunpunt; vernieuwing naar beter inburgeren

  • Ted Konings
  • 02-06-2022
  • Nieuws

SCHIEDAM - Ze wilden geen ambtenarenfeestje, ook al zijn de meesten van hen toch ambtenaar. Nou, ze konden gerust zijn: het werd gisteren gewoon groot feest bij de opening van het Steunpunt Inburgering in Schiedam.

Veel betrokkenen, medewerkers, (oud-)inburgeraars kwamen op die happening af - en zij namen hun kinderen mee. Zo werd het gistermiddag een erg gezellige opening, met het weerzien van veel oude bekenden en ook nieuwe plannen.

Het Trefpunt werd een Steunpunt. Dat weerspiegelt de veranderingen die per 1 januari rond het inburgeren zijn doorgevoerd. De gemeente krijgt een grotere rol in het proces. Tot dusver moesten nieuwkomers in het land het voor een groot deel zelf uitzoeken: hoe ze zich na hun statusverlening moesten redden en aan welke eisen ze moeten voldoen om zich daadwerkelijk ‘ingeburgerd’ te weten.

Van oudsher is Vluchtelingenwerk een belangrijke partij in de opvang van de nieuwkomers. Zij doen veel rond het vinden en inrichten van een woning en zaken als ondersteuning bij het aanvragen van allerlei onontbeerlijke zaken als een sofi-nummer en een bankrekening. In Schiedam werd duidelijk dat de nieuwkomers na enige tijd proberen hun weg te vinden naar werk en opleiding, maar dat velen daarbij vastlopen. Zodoende ontstond het Trefpunt, dat met een open deur het gesprek aanging op allerlei gebied; ook bijvoorbeeld gezondheid, relaties, maar ook scholing en taalcursussen en inburgering. 

De rijksoverheid concludeerde enkele jaren geleden dat het inburgeren in Nederland niet naar wens gaat. Veel, zeg maar de meeste, gemeenten hadden geen ‘trefpunt’; tienduizend euro lenen via Duo in Groningen om mensen vervolgens zelf taalonderwijs te laten inkopen bleek ook geen koninklijke weg naar snelle inburgering. Daarom kwam er een nieuwe wet, de Wet inburgering 2021, na een half jaar uitstel op 1 januari van dit jaar ingevoerd.

Belangrijkste verandering met de oude situatie is dat de gemeente een grotere rol op zich neemt in het proces van inburgeren. Stroomopwaarts kreeg vanuit de Waterweggemeenten de rol om de statushouders en ook de mensen die via gezinshereniging in Nederland komen, op weg te helpen, op meer gebieden dan alleen werk en inkomen. Dat is uitdrukkelijk een van de belangrijkste oogmerken van de veranderingen, legt Irene de Vink, teammanager Inburgering uit. De taal leren beheersen, de samenleving leren kennen en meedoen, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk of stages, of ook ‘gewoon’ werk, worden in de nieuwe opzet veel meer tot één geheel.

Medewerkers van Stroomopwaarts - vaak het Arabisch of het Tigrinya (de taal gesproken in Eritrea) vaardig - houden kantoor in het nieuwe steunpunt. Dat is gevestigd in de Kansenfabriek in Nieuwland. Op maandag- en vrijdagmiddag en woensdagochtend kunnen nieuwkomers daar terecht, en treffen daar zowel ‘casemanagers’ als coaches. De dagelijkse gang van zaken op het Schiedamse Steunpunt Inburgering wordt georganiseerd door Aanzet. Safah Dabbagh is namens Aanzet de coördinator van het steunpunt. Voor het verzorgen van het taalonderwijs heeft Schiedam de cursusinstituut Echt Nederlands in de arm genomen. Na drie jaar moet er immers examen worden gedaan, met moeilijke vragen over de Nederlandse samenleving (‘mag je op zondag in je huis stofzuigen?’) en ook om het niveau van de beheersing van de Nederlandse taal te meten.

Maar eerst was er dus gisteren feest!

Stroomopwaarts MVS

Broersvest 110, Schiedam

Meer over Stroomopwaarts MVS →