Categorieën

Service

Un1ek schaft ouderbijdrage af

Un1ek schaft ouderbijdrage af
Onderwijs

Un1ek schaft ouderbijdrage af

  • Redactie
  • 31-05-2024
  • Onderwijs
Un1ek schaft ouderbijdrage af


SCHIEDAM - Scholenkoepel Un1ek schaft de vrijwillige ouderbijdrage af. Dit omdat de groep ziet dat 'de armoede in de regio toeneemt' en 'de financiële situatie van ouders alsmaar onzekerder wordt'. IKC Kethel behoort ook tot Un1ek.

Un1ek stelt dat 'ieder kind het recht heeft op gelijke toegang tot onderwijs en alle ervaringen en activiteiten die daarbij horen, ongeacht de financiële positie van ouders of verzorgers'. Het bestuur van de koepel sprak daarover het directeurenteam en de Centrale Un1ek Raad aan. De laatste heeft via de Adviesraad de IKC-raden op dit onderwerp bevraagd. "Dit heeft geleid tot het bestuurlijke besluit om vanaf 1 augustus te stoppen met de vrijwillige ouderbijdrage. Er is veel trots voor deze ontwikkeling, waarmee Un1ek voorloopt."

Ieder kind op de scholen van de koepel houdt de mogelijkheid mee te doen met schoolreisjes, kampen, educatieve uitstapjes en andere activiteiten. Ouders wordt hiervoor niet meer gevraagd om een vrijwillige bijdrage.

"Un1ek ziet dit als een belangrijke stap naar een inclusievere onderwijsgemeenschap, waarin er samen gewerkt wordt aan een toekomst waarin elk kind, ongeacht de financiële thuissituatie, gelijke kansen krijgt binnen het onderwijs."