Categorieën

Service

Vader gebrandmerkt meisje krijgt taakstraf

Vader gebrandmerkt meisje krijgt taakstraf
Nieuws

Vader gebrandmerkt meisje krijgt taakstraf

  • Redactie
  • 11-08-2019
  • Nieuws
Vader gebrandmerkt meisje krijgt taakstraf

DEN HAAG - De vader van het zesjarige meisje dat door haar moeder werd verwond, onder meer door te brandmerken met een hete vork, moet 140 uur taakstraf verrichten.

Dit heeft het gerechtshof in Den Haag geoordeeld. De vader heeft te weinig gedaan om zijn dochter het leed te besparen, aldus het hof. Het gezin woonde ten tijde van de mishandeling in Schiedam. De moeder werd eerder veroordeeld tot vijftien maanden cel vanwege 'ernstige mishandeling' van haar dochter van zes in 2017.

De vader verklaarde dat hij wist dat zijn toenmalige vrouw en de moeder van zijn destijds zes respectievelijk drie jaar oude dochters te kampen had met psychische klachten. Hij stelde dat hij zich zorgen maakte dat zijn ex hun kinderen niet (altijd) de zorg bood die van een moeder verwacht mag worden. Hij constateerde bij zijn oudste dochter verwondingen op het lichaam, achteraf gezien de plekken van het brandmerken.

Na die ontdekking had de man 'adequater' moeten reageren, aldus het hof. "Hij heeft nagelaten contact te zoeken met hulpverlenende instanties en heeft geen medische zorg geboden of ingeroepen." De verdachte had als vader beter voor zijn dochter moeten zorgen toen hij de brandmerken op haar lichaam zag. "Dit geldt te meer, nu de dochter gelet op haar jonge leeftijd, absoluut niet in staat geacht kon worden zelf hulp in te schakelen. Blijkens de zich in het dossier bevindende stukken zijn de lichamelijke, maar met name ook de psychische gevolgen voor de dochter groot."

Het hof nam in zijn uitspraak mee dat 'de verdachte het gezag over zijn twee dochters langdurig kwijt is en dat zij zullen opgroeien in een pleeggezin'. "Die wetenschap vormt een straf op zich." Verder toonde de man ter zitting volgens het hof 'inzicht' in de ernst van de situatie en zijn nalatig gedrag. "Hij weet dat hij tekort is geschoten in zijn ouderlijke rol." De man, geboren in Opper-Volta, verklaarde zich te realiseren dat zijn kinderen getraumatiseerd zijn. Hij zei ook dat hij het welzijn van zijn kinderen voorop stelt. "Deze verklaring vindt steun in die omstandigheid dat de verdachte zijn kinderen regelmatig bezoekt en samen met hen in therapie is", aldus het hof.

Zie ook dit artikel.