Categorieën

Service

Versoepeling schutbeperkingen scheepvaart na regen

Versoepeling schutbeperkingen scheepvaart na regen
Nieuws

Versoepeling schutbeperkingen scheepvaart na regen

  • Redactie
  • 19-09-2022
  • Nieuws
Versoepeling schutbeperkingen scheepvaart na regen

SCHIEDAM - Het bestuur van Delfland heeft vanmorgen besloten een versoepeling door te voeren van de schutbeperkingen voor de scheepvaart. Dit houdt in dat vanaf middernacht de recreatievaart beperkt gebruik kan maken van de kleine sluis van de Buitensluis in Schiedam. Ook de Parksluizen in Rotterdam en de Vlaardinger Driesluizen zijn weer toegankelijk. De beroepsvaart kan op aanbod gebruik maken van de grote sluis van de Parksluizen.

Sinds twee maanden gold er voor Delfland een aangescherpt schutregime. Vanaf 26 juli kon de beroeps- en recreatievaart geen gebruik maken van de Buitensluis, net zo min als de Vlaardinger Driesluizen. De Parksluizen in Rotterdam waren beperkt te passeren. Door de lage waterstanden was het risico op binnendringen van zout water en op verzilting groot, zo constateerde Delfland toen. Om dat binnendringen te beperken besloot het waterschap tot de schutbeperkingen. "Delfland bestrijdt het binnendringen van zout water door water uit te malen. Dat kost veel zoet water. De huidige watervraag en het verziltingsrisico is klein genoeg om de schutbeperkingen te versoepelen", zo laat het hoogheemraadschap nu weten. De ,verwachting is dat de Rijnafvoer stabiel blijft of verder gaat stijgen, met dank aan de buien van afgelopen tijd. 

Eens per twee uur zal er vanaf morgen - gedurende openingstijden - een schutting heen en terug plaatsvinden.

Delfland vult aan: "De watervraag in het gebied van Delfland wordt gedeeltelijk via neerslag aangevuld. De verwachting is dat, wanneer zich nog droge periodes voordoen, in de watervraag met de aanvoer vanuit het Brielse Meer kan worden voorzien. Eventueel aangevuld met extra aanvoer via de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA). De Rijnafvoer, de weersverwachting, de verzilting van het water en de mogelijke effecten van de versoepeling van de schutbeperkingen worden nauwlettend in de gaten gehouden. Wanneer de omstandigheden dat toelaten volgt een verdere afschaling van de schutbeperkingen."