Categorieën

Service

Voedselbanktuinieren krijgt plaats in nieuwbouw Wibautplein

Voedselbanktuinieren krijgt plaats in nieuwbouw Wibautplein
Politiek

Voedselbanktuinieren krijgt plaats in nieuwbouw Wibautplein

  • Redactie
  • 14-02-2021
  • Politiek
Voedselbanktuinieren krijgt plaats in nieuwbouw Wibautplein

SCHIEDAM – De stichting Voedselbank Stadstuinieren krijgt een nieuwe plaats in het ‘Wij-park’ dat moet komen op de plek waar veel Schiedammers nu nog het Wibautplein weten. Vertegenwoordigers van de stichting en van ontwikkelaar Bemog gaan daarover binnenkort in overleg.

Die verwachting spreken burgemeester & wethouders van de stad uit naar aanleiding van vragen van de fractie van de PvdA over het opdoeken van het stadstuinieren op het plein. Zij komen nu met antwoorden op vragen die de PvdA in januari stelde. Zie hier. De partij was vooral teleurgesteld over het feit dat het tuinieren was beëindigd zo lang voor er van daadwerkelijke bouwactiviteit sprake is.

B&W kan die indruk niet ontkrachten, want hoe het gaat lopen is vooral een zaak van Bemog. “Wanneer de eerste paal geslagen gaat worden is nog niet bekend, dat is afhankelijk van de door de ontwikkelaar gekozen procedure. Feit is dat het plan, in overleg met de omgeving nog moet worden voorbereid en er nog diverse procedures nodig zijn. Dit zijn processen die zorgvuldig dienen te gebeuren en tijd kosten.”

De tuiniers hadden ook nog een jaar door kunnen gaan met het verbouwen en oogsten van groenten voor gebruikers van de Voedselbank. “Maar omdat er ook (grond)onderzoek plaats gaat vinden zijn eventuele (gewas)schades niet uit te sluiten zijn”, aldus het college. “Dit kan kleinschalig zijn, maar zou ook een grotere impact kunnen hebben.” Belangrijker nog is volgens B&W dat het onderkomen van de tuiniers groot onderhoud nodig heeft. In een gesprek tussen wijkregisseur en wijktoezichthouder en Voedselbank Stadstuinieren – en ‘begeleider Dock’ – is daarop besloten ‘alles nu op te ruimen’, aldus B&W. Dit om ‘desinvesteringen te voorkomen’. Logisch vervolg daarvan is het snel in gesprek gaan met de ontwikkelaar om ‘te onderzoeken waar en wanneer de definitieve locatie kan worden ingericht’, aldus het antwoord van B&W.

Tot de eerste paal heeft Bemog nog een hoop werk te verrichten. “We hebben de afspraak gemaakt dat de gemeente zal meewerken aan alle onderzoeken; zodra de grondreserveringsovereenkomst is gesloten kunnen deze werkzaamheden starten en moet het terrein beschikbaar zijn. De ontwikkelaar gaat zowel het bouwkundige programma, als het (stedenbouwkundige) ontwerp van de buitenruimte opstellen. Hiervoor is ook veel (bodem)onderzoek nodig.”

B&W is het niet eens met de stellingname van de PvdA dat ‘een bewonersinitiatief door deze vroegtijdige ontruiming is gefrustreerd’. De partij had aangegeven te verwachten dat er tot eind 2022 niets met het terrein gebeurt en dat daardoor minstens één oogstseizoen verloren is gegaan.

“We betreuren het dat de PvdA door een suggestieve vraagstelling een verkeerd beeld creëert.”

Het college vindt dat de fractie zich verkeerde heeft laten informeren. “Er is in nauwe samenwerking en overleg met de coördinator van het voedselbankproject en Dock besloten het terrein nu op te ruimen. Dit is niet opgelegd door de gemeente. Ook is met een deel van de vrijwilligers gesproken, een deel van hen gaat tussentijds aan de slag op een andere locatie van het voedselbankproject. Hiernaast is er recent een wijkbudget toegekend voor het project ‘Oase in de Stad’ (op het terrein van Primo). Dit ligt op circa vijfhonderd meter van het Wibautplein en biedt mensen ook de mogelijkheid een volkstuin in te richten. Zover wij weten is er door de winnende inschrijver na het tenderproces nog geen contact geweest met de vrijwilligers of het bestuur/de coördinator.” Aldus het college.