Waarom moest tuin weg, terwijl er lang niet gebouwd wordt?

23-01-2021 Politiek Redactie


SCHIEDAM – De PvdA in Schiedam vindt het maar niks dat er zo veel tijd schuilt tussen het ontruimen van de tuin waar groenten en fruit wordt verbouwd voor de Voedselbank, en de nieuwbouw die op het Wibautplein gepland staat. De fractie stelt daarover vragen aan B&W.

De Voedselbanktuin is al dicht en de nieuwbouw begint pas ‘op zijn vroegst eind 2022’, zo leerde de fractie uit een citaat in een krantenartikel. Waarom moest de moestuin dan bijna twee jaar vóór de eerste paal worden geruimd, zo wil de PvdA graag weten.

“De Wibauttuin was een bewonersinitiatief in het kader van ‘Nieuwland aan Zet’ en heeft samenwerking gezocht met de stichting Tuinieren voor de Voedselbank Schiedam. Daarbij zetten deze partijen zich in voor meer verantwoorde biologisch geteelde producten voor de voedselbank”, aldus de PvdA.

“In september 2020 kregen zij te horen dat het plein per 1 januari 2021, ontruimd moest zijn. Dit heeft ertoe geleid initiatieven zoals de moestuin en onderkomens voor vrijwilligers en de meidengroep eind vorig jaar, volgens afspraak te stoppen en de voorzieningen te verwijderen.” Dat had zo een jaar later kunnen gebeuren, zo blijkt de PvdA nu.

De fractie wil daarom van B&W weten of de veronderstellingen kloppen en of er nog andere werk wordt verricht op het Wibautplein voordat de echte bouw van het nieuwe complex van ongeveer honderddertig woningen begint. Als daadwerkelijk blijkt dat ‘minstens één oogstseizoen verloren gaat’ voordat er wordt gewerkt, wil de PvdA daarvoor graag een reden horen.

Opmerkelijk is dat projectontwikkelaar Bemog al heeft laten weten te willen werken aan realisatie van een moestuin in het groene gebied bij het nieuwe complex. Bemog zou daartoe contact hebben opgenomen met de stichting Tuinieren voor de Voedselbank. “Kan het college toelichten waarom de vrijwilligers in september 2020 wordt gemeld dat de moestuin voor de voedselbank met ingang van 1 januari 2021 verwijderd moest zijn, om vervolgens begin januari 2021 door de projectontwikkelaar verzocht te worden een moestuin te starten?”Gerelateerd