Categorieën

Service

Schiedam komt nu al vier huisartsen te kort

Schiedam komt nu al vier huisartsen te kort
Gezond

Schiedam komt nu al vier huisartsen te kort

  • Kor Kegel
  • 21-04-2024
  • Gezond
Schiedam komt nu al vier huisartsen te kort


SCHIEDAM – Zorgkantoor DSW voorziet een stijgend tekort aan huisartsen in Schiedam. Nu al is er een tekort aan 3,7 fulltimers en dat zal in 2030 oplopen tot 5,4 en in 2040 op 6,9 fte – volgens de huidige prognose.

DSW is niet zelf met deze gegevens naar buiten gekomen. Het gemeentebestuur heeft na schriftelijke vragen van het CDA informatie ingewonnen bij de zorgverzekeraar en daar blijkt dat uit. DSW houdt de prognoses bij aan de hand van de (groei van) het inwoneraantal en het aantal in Schiedam gevestigde huisartsen die komende jaren met pensioen gaan of alleen in deeltijd willen werken.

In 2023 waren er 6485 Schiedammers die niet bij een huisarts ingeschreven stonden. Dat wil volgens burgemeester en wethouders van Schiedam niet zeggen dat deze Schiedammers geen vaste huisarts hebben. Ze zouden nog geregistreerd kunnen staan bij een huisarts buiten Schiedam.

Nieuwe patiënten kunnen zich op dit moment niet registreren bij een van de bestaande Schiedamse huisartsenpraktijken. Alle praktijken zitten vol. Indien een Schiedammer zorg nodig heeft, is het wel mogelijk om als ‘passant’ een afspraak te maken. Dat is de aanduiding voor een niet bij de huisartsenpraktijk geregistreerde patiënt.

Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op de CDA-vraag of er al lange wachtlijsten bestaan of zelfs een patiëntenstop. Zie hier het artikel over de vragen.

CDA-raadsleden Jaap Pegtel en Yusuf Tuncer en hun fractieondersteuner Ron Polak stelden eind februari schriftelijke vragen over het vestigingsklimaat van huisartsen. Aanleiding was dat uit onderzoek van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) blijkt dat 77 procent van alle huisartsen nadelen ondervindt door ruimtegebrek en dat 52 procent grote behoefte heeft aan verbouwen of verhuizen, maar tegen belemmeringen aanloopt. “Vaak worden huisartsen die aankloppen bij de gemeente van het kastje naar de muur gestuurd. Overheden moeten er bij grootschalige plannen rekening mee houden dat ook de huisarts een plek in de nieuw te bouwen woningen moet kunnen krijgen”, brachten de CDA’ers naar voren.

Daar reageert het college van B&W op: “Deze behoefte aan en mogelijkheden voor huisartsenpraktijken is inmiddels een vast punt van aandacht in de ruimtelijke ontwikkelingsplannen en bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen. Wanneer we kansen zien voor de (her-)huisvesting van huisartsenposten, dan brengen we die onder de aandacht van Zorgkantoor DSW en de Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL).”

Het college geeft aan niet zelf actief geïnformeerd te worden door huisartsen die interesse hebben om een nieuwe praktijk te starten of een bestaande over te nemen.

Wel hebben de regionale huisartsenorganisaties overleg met de zorgverzekeraars, waarbij ze door de ZEL ondersteund worden. Daarnaast is in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis regelmatig lokaal overleg met de gemeente. In Schiedam vindt er minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats met de huisartsen, waarbij de contactpersonen voor de huisartsen van DSW en de ZEL aansluiten. 

In het werkgebied van Zorgkantoor DSW werken verschillende zorgorganisaties samen in de Facilitaire Stichting Gezondheidszorg (FSG) om huisartsen te ondersteunen bij huisvestingsproblematiek. Door geschikte panden in eigendom te verwerven en deze met professionele begeleiding en in goed overleg exploitatie gereed te maken, creëert de FSG een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor de lange termijn met continuïteit voor huisartsen. Daarnaast heeft de ZEL een leergang ontwikkeld voor huisartsen die zich oriënteren om binnen nu en drie jaar als praktijkhouder aan de slag te gaan.