Categorieën

Service

Dreigt er ook in Schiedam een tekort aan huisartsen?

Dreigt er ook in Schiedam een tekort aan huisartsen?
Gezond

Dreigt er ook in Schiedam een tekort aan huisartsen?

  • Redactie
  • 27-02-2024
  • Gezond
Dreigt er ook in Schiedam een tekort aan huisartsen?


SCHIEDAM – Is het vestigingsklimaat voor huisartsen in Schiedam nog dusdanig dat zich voldoende huisartsen in de stad vestigen? Dat wil de CDA-fractie in de raad graag weten. Onderzoek zou antwoorden op tafel moeten krijgen.

In Nederland ondervindt 77 procent van de huisartsen nadelen van ruimtegebrek, zo stelt de fractie in vragen aan B&W. Zij willen hun praktijk(ruimten) graag uitbreiden, maar zien daar geen kans toe. Ook verhuizen is niet eenvoudig. Dat kan gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van huisartsen.

“Bestaat er binnen onze gemeente een situatie, waarin patiënten worden geconfronteerd met lange wachtlijsten bij huisartsenpraktijken of waar sprake is van een patiëntenstop?”, vragen CDA-raadsleden Jaap Pegtel en Yusuf Tuncer met hun fractieondersteuner Ron Polak. Zij willen weten hoe vaak zulke situaties zich in Schiedam voordoen. “Zijn er prognoses die aangeven dat er de komende jaren een tekort aan huisartsen zal zijn binnen onze gemeente en/of regio, bijvoorbeeld als gevolg van pensioneringen? Zo ja, kunt u deze in kaart brengen?"

Vaak worden huisartsen die aankloppen bij de gemeente van het kastje naar de muur gestuurd, zo bleek uit onderzoek van de Landelijke Huisartsen Verening (LHV). Die vindt dat overheden er bij grootschalige plannen rekening mee moeten houden dat ook de huisarts een plek in de nieuw te bouwen woningen moet kunnen krijgen.

"Welke initiatieven onderneemt onze gemeente om een positief vestigingsklimaat voor huisartsen te bevorderen?” vraagt het CDA-drietal het college. Ze zijn benieuwd of de gemeente actief wordt geïnformeerd door huisartsen die interesse hebben om een nieuwe praktijk te starten of een bestaande over te nemen.

Pegtel, Tuncer en Polak vinden dat de eerstelijnszorg toegankelijk moet blijven. Toegankelijke en bereikbare huisartsenzorg is van belang om dorpen, wijken en buurten leefbaar te houden, zeker in verband met de vergrijzing. Ze vragen B&W of er actief overleg is tussen zorgverzekeraars, huisartsenorganisaties en omliggende gemeenten met betrekking tot de huisvesting van huisartsen. Zijn er instanties die hierbij ondersteuning bieden? En, slotvraag: “Wordt er voldoende rekening gehouden met de behoeften en mogelijkheden van huisartspraktijken in de ruimtelijke ontwikkelingsplannen en bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen in Schiedam?”